Rubrika: Společnost a politika

„Běda vám ... pokrytci, protože stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na prolévání krve proroků podíl.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili. ...“ Mt 23:29–31

Post-postmodernismus

en.wiki: … faith, trust, dialogue, performance, and sincerity can work to transcend postmodern irony. Postmodernism: anything goes. Od subjektivismu postmodernismu k pocitu, že patříme k sobě a máme o něco usilovat (aktivismus). Post-Postmodernism

Saul Alinsky

https://en.wikipedia.org/wiki/Saul_Alinsky Rules for Radicals https://en.wikipedia.org/wiki/Rules_for_Radicals "Power is not only what you have, but what the enemy thinks you have." Power is derived from 2 main sources – money and people.

Jugoslávie

Dobře zdokumentovaný řetězec příčin, motivů, důsledků atd. Ante Pavelič, NDH, Jasenovac Zdroj Hnutí nezúčastněných zemí ZIPFEL, Tomáš, 1996. Německo a uznání suverenity Slovinska a Chorvatska. Mezinárodní vztahy. 31(2), 54–62. https://mv.iir.cz/article/view/1024 Incident

Budování impéria pro začátečníky

Spojenci Socii v Itálii (do Spojenecké války, kdy získali občanství) a foederati (foedus = smlouva) mimo ni byli „spojenci“ Říma, kteří měli automonii, ale museli poskytovat vojenskou pomoc Římu. Drogy aneb

1488 EUR

… Kotleba předal 1 488 eur. Přitom číslo 1 488 je známé a používané v symbolice extremistů. Čtrnáctka odráží počet slov anglické věty pravicového teroristy Davida Lanea … : „Musíme zajistit existenci našich

Dialektika

Práce s protiklady (povrchní souvislosti): Hegel (dialektika), Marx (třídní boj), neomarxismus, Machiavelli, Palpatine, USA – vytvoří problém a nabídnou řešení. Psychologie démonů: Vědí, že jsou odsouzeni a tak chtějí, abychom to

Zasvěcení

Wiki: Mystéria Kdo chce moc (z důli) musí být zasvěcen templáři páchali přehnaně dobro a tak se neustále prohřešovali (~ ☿, Duchovní mocnosti nad Prahou). Kurzívou prvky řeholního slibu. chrám (templ)

Neomarxismus

Vhodnější označení: Nová levice, sociální marxismus, progresivismus (pokrokářství), sociální progresivismus, liberalismus v novém posunutém slova smyslu, jakobínský trockismus podporovaný miliardáři. Klíčová slova: Frankfurtská škola, gender, zideologizování konceptu lidských práv, sexuální menšiny,