Rubrika: Společnost a politika

„Běda vám ... pokrytci, protože stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na prolévání krve proroků podíl.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili. ...“ Mt 23:29–31

Post-postmodernismus

en.wiki: … faith, trust, dialogue, performance, and sincerity can work to transcend postmodern irony. Postmodernism: anything goes. Od subjektivismu postmodernismu k pocitu, že patříme k sobě a máme o něco

Jugoslávie

Dobře zdokumentovaný řetězec příčin, motivů, důsledků atd. Ante Pavelič, NDH, Jasenovac, Incident v Račaku, Humanitární bombardování. Zdroj ZIPFEL, Tomáš, 1996. Německo a uznání suverenity Slovinska a Chorvatska. Mezinárodní vztahy. 31(2),

Budování impéria pro začátečníky

Spojenci Socii v Itálii (do Spojenecké války, kdy získali občanství) a foederati (foedus = smlouva) mimo ni byli „spojenci“ Říma, kteří měli autonomii, ale museli poskytovat vojenskou pomoc Římu. Drogy

1488 EUR

… Kotleba předal 1 488 eur. Přitom číslo 1 488 je známé a používané v symbolice extremistů. Čtrnáctka odráží počet slov anglické věty pravicového teroristy Davida Lanea … : „Musíme

Neomarxismus

Vhodnější označení: Nová levice, sociální marxismus, progresivismus (pokrokářství), sociální progresivismus, liberalismus v novém posunutém slova smyslu. Komické označení: jakobínský trockismus podporovaný miliardáři Klíčová slova: Frankfurtská škola, gender, zideologizování konceptu lidských práv,