Rubrika: Duchovní souvislosti
Vier banners die dagcyclus tonen

Čas 🕖

‚Hněvejte se, a nehřešte‘; slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo Ďáblu. Ef 4:26n Saul se velice rozzlobil a nelíbilo se mu to. … Od onoho dne Saul hleděl na

Temple at the center of time

David Flynn

FLYNN, David E, 2008. Temple at the center of time: Newton’s Bible codex deciphered and the year 2012. Crane, MO: Official Disclosure. ISBN 978-0-9814957-4-3. Dostupné na Amazonu či neoficiálně. 2520 =

Jonathan Cahn

Jonathan Cahn Appears On SkyWatch TV To Unlock Greatest Mystery Of Our Time. 26. 9. 2019 The Harbinger CAHN, Jonathan, 2012. The Harbinger: The Ancient Mystery that Holds the Secret of America’s

Datum Vánoc 🎄

Podle MSH se Ježíš narodil 11. září 3 př. n. l. (1. tišri – Roš Hašana, Noeho narozeniny, výročí korunovace Davida; přesně 2003 let před ✈ ▌▌) – to souvisí se Zj 12. Dávno před

Oblečení

V Listu Judově je, že se nám má ošklivit i oblečení, které na sobě měl hříšník. A nad některými, kteří pochybují, se slitovávejte, některé zachraňujte, vytrhujíce je z ohně, a nad některými se

Hislop

Kniha Alexander Hislop (1853) The Two Babylons: The Papal Worship Proved to Be the Worship of Nimrod and His Wife je ukázka intelektuální nepoctivosti. Nesmysly opakuje např. Walter Veith. Knihu napsal

Socha v Sofii

Místo, které jsme pomazali v Sofii Když jsme jeli cestou zpět Romanovým autem, viděli jsme sochu „sv.“ Sofie a řekli jsme si, že ji pomažeme zasvěceným olejem, který jsme měli. Řekli

I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let.

Gn 1:14

Znamení na nebi

Zodiak

Ž 19 (12 kmenů Izraele) citováno v Ř 10:18 (12 apoštolů) ~ zodiak The heavens declare the glory of God, the dome of the sky speaks the work of his hands. Every day it

Třetí oko

Vidět na druhou stranu třetí oko u hadů, epifýza (DMT), Páleš 2014 (Anael) obři (jednoocí?, kyklopové?) Al Masíh ad Diđál Ali was reported to have said: His right eye will be

Zatmění Měsíce a Slunce

Válka v Gaze (Tunely) Kobani 4. zatmění před tím: nepokoje na chrámové hoře Kundúz (300 000 obyv.) – dobytí Talibanem (největší úspěch od 2001), druhý den protiofenzíva s pomocí USA příměří Hizbaláh, Asad, sekulární