Rubrika: Duchovní souvislosti

… včetně NAR, ale takto jsem to sloučil

Vier banners die dagcyclus tonen

Čas 🕖

‚Hněvejte se, a nehřešte‘; slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo Ďáblu. Ef 4:26n Saul se velice rozzlobil a nelíbilo se mu to. … Od onoho dne Saul hleděl na

Jonathan Cahn

The Harbinger CAHN, Jonathan, 2012. The Harbinger: The Ancient Mystery that Holds the Secret of America’s Future. FrontLine. ISBN 978-1-61638-610-8.

Temple at the center of time

David Flynn

FLYNN, David E, 2008. Temple at the center of time: Newton’s Bible codex deciphered and the year 2012. Crane, MO: Official Disclosure. ISBN 978-0-9814957-4-3. 2520 = 7×360 – srovnej: 72

Datum Vánoc 🎄

Podle MSH se Ježíš narodil 11. září 3 př. n. l. (1. Tišri – Roš Hašana, Noeho narozeniny, výročí korunovace Davida; přesně 2003 let od útoku na Dvojčata) – to souvisí se

Oblečení

V Listu Judově je, že se nám má ošklivit i oblečení, které na sobě měl hříšník. A nad některými, kteří pochybují, se slitovávejte, některé zachraňujte, vytrhujíce je z ohně, a nad

Hislop

Kniha Alexander Hislop (1853) The Two Babylons: The Papal Worship Proved to Be the Worship of Nimrod and His Wife je ukázka intelektuální nepoctivosti. Nesmysly opakuje např. Walter Veith. Knihu napsal

Transhumanismus

Ne-člověk nemůže být spasen – znamení šelmy.Ďábelská nápodoba theosis. A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo

Socha v Sofii

Místo, které jsme pomazali v Sofii Když jsme jeli cestou zpět Romanovým autem, viděli jsme sochu „sv.“ Sofie a řekli jsme si, že ji pomažeme zasvěceným olejem, který jsme měli. Řekli

I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let.

Gn 1:14

Znamení na nebi

Třetí oko

Vidět na druhou stranu 6. čakra, indická tečka obři (jednoocí?, kyklopové?) Al Masíh ad DiđálAli was reported to have said: His right eye will be punctured, and his left eye would

Zatmění Měsíce a Slunce

Válka v Gaze (Tunely) Kobani 4. zatmění před tím: nepokoje na chrámové hoře Kundúz (300 000 obyv.) – dobytí Talibanem (největší úspěhc od 2001), druhý den protiofenzíva s pomocí USA příměří Hizbaláh, Asad, sekulární

Mystéria

Věřím, Pane, a vyznávám, že jsi ty v pravdě Kristus, Syn Boha živého, jenž jsi přišel na svět spasit hříšníky, z nichž první jsem já. Věřím také, že toto jest samo přečisté