Archiv rubriky: Bible – ostatní

– věci z Bible, které se netýkají hlavních témat tohoto webu

Reading Romans with Eastern Eyes

Kniha: JACKSON WU, 2019. Reading Romans with Eastern Eyes: Honor and Shame in Paul’s Message and Mission. Downers Grove, Illinois: IVP Academic. ISBN 978-0-8308-5223-9.
rozhovor s autorem.

Hřích není zločin, ale zneuctění Boha. Ježíš bezectně zemřel, ale vzkříšením si zasloužil čest a my ji od něj můžeme přijmout – je však přisouzená nám zvenčí (východní pojetí), nikoliv na základě vypracování (evropské pojetí).

Pojmy jako sláva, čest.

Jiné stránky: Discovering Jesus thru Asian eyes

Jak to využít pro misii: Honor Restored

Áronské požehnání

Birkat kohanim (=Kněžské požehnání): Nu 6,24-26 Hospodin ti žehná a střeží Tě (soustředí se na tebe).Hospodin rozsvěcí svou tvář nad tebou (usmívá se na tebe) a omilostňuje tě.Nese Hospodin Tvář

Had na poušti

Podobné vyléčí problém: Jákobovy pruty v napajedle -->Hospodin přivedl hady a stejně tak je to on, kdo je může odvolat (Hadi – had : Hospodin – Hospodin)S Ježíšem je to podobné.Nemá

Textové tradice NZ

Westcott and Hort, Nestle-Aland

Pravoslavné a reformační překlady, hnutí KJV only.

  • MSH (odkaz výše) doporučuje Maurice A. Robinson, který obhajuje byzantskou tradici, ale je to vědec.
  • cituje dokument, kde se tvrdí: The ante-Nicene fathers unambiguously cited every text type except the Byzantine.
    Jinde: The hot, dry climate of Egypt is more conducive to the preservation of manuscripts for a longer period of time that Asia Minor

Byzantská × Alexandrijská rodina rukopisů:

Dan

Takový temný izraelský kmen: opustili přidělenou zemi a přesunuli se pod Chermón (Bášan) svatyně v Danu (pod Chermónem) 1. syn ženiny (právo × protipráví) město Ekrón (Bál Zebůl) není mezi 144 000 ve

Skutečná Sinaj

Hypotéza: Jabal al Lawz v Saudské Arábii: Jabal al Lawz (2580 m n.m.), the tallest mountain in N.W. Saudi Arabia, is not necessarily within the classical domain of ancient Midian, but nearby.