Archiv rubriky: Bible – ostatní

– věci z Bible, které se netýkají hlavních témat tohoto webu

Reading Romans with Eastern Eyes

Kniha: JACKSON WU, 2019. Reading Romans with Eastern Eyes: Honor and Shame in Paul’s Message and Mission. Downers Grove, Illinois: IVP Academic. ISBN 978-0-8308-5223-9.
rozhovor s autorem.

Hřích není zločin, ale zneuctění Boha. Ježíš bezectně zemřel, ale vzkříšením si zasloužil čest a my ji od něj můžeme přijmout – je však přisouzená nám zvenčí (východní pojetí), nikoliv na základě vypracování (evropské pojetí).

Pojmy jako sláva, čest.

Jiné stránky: Discovering Jesus thru Asian eyes

Jak to využít pro misii: Honor Restored

Had na poušti

Podobné vyléčí problém: Jákobovy pruty v napajedle → Hospodin přivedl hady a stejně tak je to on, kdo je může odvolat (Hadi – had : Hospodin – Hospodin). S Ježíšem je

Textové tradice NZ

Westcott and Hort, Nestle-Aland Pravoslavné a reformační překlady, hnutí KJV only. MSH (odkaz výše) doporučuje Maurice A. Robinson, který obhajuje byzantskou tradici, ale je to vědec. Cituje dokument, kde se

Dan

Takový temný izraelský kmen: opustili přidělenou zemi a přesunuli se pod Chermón (Bášan) svatyně v Danu (pod Chermónem) 1. syn ženiny (právo × protipráví) město Ekrón (Bál Zebůl) není mezi 144 000 ve

Skutečná Sinaj

Hypotéza: Jabal al Lawz v Saudské Arábii: Jabal al Lawz (2580 m n.m.), the tallest mountain in N.W. Saudi Arabia, is not necessarily within the classical domain of ancient Midian, but nearby.