Rubrika: Rada bohů

Božská rada = divine council (téma rozvíjené Michaelem Heiserem: drmsh.com); angelologie

Angels of Revolution

Divadelní hra o nejneslavnějším převratu věků – biblické fantasy drama s prvky komedie … a se spoustou ďábelských lží. Proč Bůh dopouští zlo? Proč je lež tak lákavá? ꙮ Satan, Hitler, Goebbels.

72 či 70

Často se můžeme setkat v Bibli i jinde s čísly 70 a 72. Sedmdesát je Božích synů a proto i národů. 72 = 70 národů + Bůh + Syn (Baal, Marduk, Zeus, … Izrael, Ježíš).

Rada bohů

Bůh je „rodinný typ“ a rozhodl se spravovat vše spolu se svou rodinou. Byli to synové Boží či svatí ve SZ (např. úvodní scéna knihy Job).  Jejich místo máme doplnit my, vždyť o nás se píše v NZ jako o synech Božích a svatých. ꙮ Michael S. Heiser

Chrám v prostoru, čase a lidech

Bůh rozdělil čas, prostor a lidstvo a svěřil to jiným. Co si nechal, to je svaté. Nebeské objekty rozdělují čas (např. sluneční hodiny) i prostor (světové strany) a reprezentují (nebeské)

Teologie národů

Gojim = národy = ti, kteří mají nad sebou Boží syny. Platón v dialogu Kritiás: Kronos přidělil národy bohům (Athény Athéně atd.) Když dával Nejvyšší národům dědictví, když rozděloval syny

Boží dvojice?

Analogie ke dvojicím otec-syn (např. El – Baal), ale přesto je ve SZ jen jeden Bůh. Slovo (i ve starém zákoně), anděl, jméno, jako syn člověka (Dn) – Židé to

Stoicheion – živly, elementy

Stoicheia / Stoicheion – Strongovo číslo G4747 ČSP: prvky / principy / základní nauky / základní živly (např. 🜃); v mimokř. nábož. učeních: elementární duchové / nadpřirozené síly / souhvězdí.

Sedm hvězd a angelologie dějin

History does not repeat itself, but it often rhymes. Mark Twain (?) Tento a související články se týkají sedmi základních principů, které je možno nazývat například základní (elementární)..., charaktery, živly,

Socha z Nebukadnesarova snu

Nebukadnesarův sen: Dn 2:27–47 – můj výklad podle Sedmi hvězd. On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Dn 2:21 Materiály jsou

Pravoslaví ☦

Společenství autokefálních církví, od kterých se odděl Řím. Jednota. Uctívání (vs. mluvení řečí), Večeře Páně Filioque (nepřidávají mimobiblické tvrzení; není hierarchické). Angelologie, Divine Council The Gods of the Nations (zmiňuje

Srovnávací mytologie

Monomýtus – Cesta hrdiny: Slidy na mé presentaci. Voldemort (viteály) i Anakin (temná síla) usilovali o moc a nesmrtelnost. Voldemort byl počat pod elixírem lásky, proto byl psychopat. Z Wikipedie

Stvoření

Bible nám neříká jak a kdy Bůh tvořil svět. V Bibli je více zpráv o stvoření, které by nikdo nepovažoval za přírodovědecké: Ž 104:1nn – nemluví, jedná; pilíře v praoceánu Ž