Jupiter
Zachariel
Čtvrtek, cín, modrá, zralý věk, plod, právní stát, renesance.
Spravedlnost, naděje, pýcha.
Efez, druhý stvořitelský den.
Hora politiky, Emorejci.