‚Hněvejte se, a nehřešte‘; slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo Ďáblu.

Ef 4:26n

Saul se velice rozzlobil a nelíbilo se mu to. ... Od onoho dne Saul hleděl na Davida s podezřením. Příštího dne se stalo, že Saula uchvátil zlý duch od Boha...

1S 18:8–10 – Saul to nedal do večera do pořádku a dal tak místo ďáblu

Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru (tj. ve větrném – odpoledním, chladnějším – čase dne), a ukryli se ... Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho: Kde jsi? ... I řekl: Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? ... Nato Hospodin Bůh ženě řekl: Cos to učinila? ... Hospodin Bůh řekl hadovi ... Ženě řekl ... A Adamovi řekl ... S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života.

Gn 3:8–17 Problém se vyskytne večer a hned ho řešil, neodložil to na zítřek.