Hřích není zločin, ale zneuctění Boha. Ježíš bezectně zemřel, ale vzkříšením si zasloužil čest, a my ji od něj můžeme přijmout – je však nám přisouzena zvenčí (východní pojetí), nikoliv na základě vypracování (evropské pojetí).

Pojmy jako sláva, čest.

Je to klíčové téma mj. 1. Petrovy.

Cizinci zažívají hanbu: neumí česky a jsou tak jako děti, opustili společenské postavení, komunitu. ~ závislost, odmítnutí, otroctví, nemoc, vdova, utlačovaný ...

Spasenka – alternativa ke „Čtyřem duchovním zákonům“: Honor Restored

Zdroj (str. 13). Čtvrtý koncept je (podle jiného zdroje) čistý / nečistý.
honorshame.com
Vysvětlení evangelia
Základní koncepty stručně
... a nebo důkladněji
Komplexní stránky včetně blogu. Hlavní zdroj všeho výše uvedeného.

Poslední příspěvky na blogu:

Další zdroje – včetně misijního využití

Kniha: JACKSON WU, 2019. Reading Romans with Eastern Eyes: Honor and Shame in Paul’s Message and Mission. Downers Grove, Illinois: IVP Academic. ISBN 978-0-8308-5223-9.
rozhovor s autorem.

🤦

Čest obnovil Hitler i Ježíš.