• 72letý cyklus: Mars od 1179 př. Kr.
  • 354letý cyklus: Samael 1309–955 př. Kr. (předchozím byl Rafael – obchod)

Železo je marsický kov.

Konec epochy způsobily mj. mořské národy (mj. Pelištejci), ale spíše komplexněji: „perfect storm“ of „multiple interconnected failures“. Roku 1177 př. Kr. vpadli do Egypta.

V celé izraelské zemi nebyl žádný kovář, protože Pelištejci řekli: Ať si Hebrejové nedělají meče ani kopí. Všichni Izraelci sestupovali k Pelištejcům, aby si nechali naostřit svou radlici, motyku, sekeru či srp. Jeden pím bylo za naostření radlic a motyk, za trojzubec, sekery a za nasazení bodce. V čas boje se stalo, že u nikoho z lidu, který byl se Saulem a s Jónatanem, nebyl meč ani kopí; měl je pouze Saul a jeho syn Jónatan.

1S 13:19–22 – z textu nevyplývá, že by Filištíni měli železo a Izraelci bronz. Jinde se mluví o železných vozech, které Izraelci neměli.

Late Bronze Age collapse (en.wiki)

CLINE, Eric H., 2014. 1177 B.C: The year civilization collapsed. Princeton: Princeton University Press. Turning points in ancient history. ISBN 978-0-691-14089-6.