I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let.

Gn 1:14
Letní biblická škola Oparno 2013 (Pavel Hošek)