I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let.

Gn 1:14

Ž 19 (12 kmenů Izraele) citováno v Ř 10:18 (12 apoštolů) ~ zodiak

The heavens declare the glory of God, the dome of the sky speaks the work of his hands. Every day it utters speech, every night it reveals knowledge. Without speech, without a word, without their voices being heard, their line goes out through all the earth and their words to the end of the world. In them he places a tent for the sun, which comes out like a bridegroom from the bridal chamber, with delight like an athlete to run his race. It rises at one side of the sky, circles around to the other side, and nothing escapes its heat.

Ž 19:2–7 Kompletní židovská bible (1998)
line – ekliptika

Nebesa vyprávějí BOŽÍ slávu, ano, obloha hlásá činy jeho rukou. Den jako den dává proudit ŘEČI a noc jako noc poskytuje vědomost; není ŘEČI a není slov, jejichž zvuk by nebyl uslyšen, rozsah jejich působnosti se rozšířil po vší zemi a jejich slova po okruhu světa; v nich zřídil stan slunci a ono vychází jako ženich ze své komnaty, těší se na běh drahou jako borec. Jeho vycházení je od okraje nebes a jeho obíhání k jejich okrajům a před jeho žárem není nic skryto.

Ž 19:2–7 Pavlík: Jediný český překlad, který se blíží TM. ČSP má vysvětlující poznámku.

Z nebes bojovaly hvězdy, ze svých drah bojovaly se Síserou.

Débořina píseň, Sd 5:20. Před tím vypisuje zapojení dvanácti kmenů.

Zdroj: The Lord of Spirits: Taught by a Star to Worship the Sun of Righteousness

12 cherubů ~ 12 titánů ~ zodiak

A very rare fresco, depicting Jesus Christ the Pantocrator surrounded by angels and the zodaical signs(!) in Dekoulou monastery, Oitylo village, Mani region.

Další k tématu: Horoskopy – Letní biblická škola Oparno 2013 (Pavel Hošek)