I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let.

Gn 1:14

Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy zapadnout.

Ž 104:19

Další k tématu: Horoskopy – Letní biblická škola Oparno 2013 (Pavel Hošek)