Znak je kuriózní varianta znaku „o“ v cyrilici. Představuje sedm očí. Vyskytuje se pouze v jedné frázi v církevní slovanštině: серафими многоꙮчитїи (mnohoocí serafové). Je to znak v Unicode. Viz Wikipedie.

Mnohooký seraf. Mont Sainte-Odile, Alsasko, Francie

Celá jejich těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola.

Ez 10:12 o cherubech.
עין (oko; v Ez 1:22 ‚třpyt‘; běžně ve starověku ‚hvězda‘) → ע (číselná hodnota 70), ve fénickém a paleohebrejském písmu ‚𐤏‘ → v alfabetě ‚ο‘ (~ ; číselná hodnota také 70)

... Uprostřed trůnu a kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá bytost byla podobná býku, třetí bytost měla tvář jako člověk a čtvrtá bytost byla podobná letícímu orlu. Ty čtyři živé bytosti měly každá po šesti křídlech, dokola i uvnitř plno očí. A bez přestání dnem i nocí říkají: „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh Všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

Zj 4:6–8

Sedm očí

Neboť pohleďte na kámen, který jsem dal před Jóšuu — na jednom kameni sedm očí. Hle, vyryji na něm nápis, je výrok Hospodina zástupů, a vzdálím vinu této země v jediném dni.

Za 3:9

Těch sedm jsou Hospodinovy oči obzírající celou zemi.

Za 4:10

... uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stál Beránek jako zabitý; měl sedm rohů a sedm očí, což jest sedm duchů Božích, vyslaných do celé země.

Zj 5:6

Hospodinovy oči obzírají celou zemi, aby posílil srdce těch, kteří jsou cele s ním.

2Pa 16:9

Všude se používá slovo שׁוּט – sloveso vyjadřující hledění – doslova: jít, potulovat se, pobíhat.
Ježíš: oko jako lampa (svítí ven, nikoliv dovnitř).

Strážce (anděl) v hebrejštině i řečtině je ten, kdo je vzhůru. Cherubové střežili východ ze zahrady i boží trůn.

Znak souvisí se znakem a pojmem theoria. Další souvislosti: , oko Prozřetelnosti, třetí oko.

𓁹