Co Bůh vložil do českého národa aneb jací jsou Češi a jací nepřestanou nikdy být.

Zvukový záznam v MP3.

Povídání o identitě českého národa ze Silvestra 2010. Vychází z Bosovy knihy (více v samostatném článku):

Související článek na tomto webu 🔗

Charakter národů

 • co vložil Bůh
 • rozpoznání – přijetí sebe, poznání Božího záměru, méněcennost → vědomí poslání

Charakteristika českého národa

creative thinker = kreativní myšlení (tj. tvůrčí myšlení)

 • definice tvořivosti: vytváření nových, neobvyklých a užitečných myšlenek, řešení, nápadů (divergentní myšlení)
 • nikoliv nutně umělecká tvořivost (zlaté české ručičky, bordel, nectění autorit, česká cesta reforem, Cimrman)

Ohledně vztahu tvořivosti jedince a jeho inteligence se ukázalo, že pro hodnoty IQ nad 120 nelze prokázat korelaci s vyšší tvořivostí. Pro vysokou míru tvořivosti není mimořádná inteligence třeba a v některých případech může být dokonce na překážku.

Wikipedie – odkazuje na DACEY, J. S.; LENNON, K. H. Kreativita. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-903-9.

Charakteristiky

 • malí (malý národ) ale šikovní, přizpůsobiví
 • neberou se moc vážně (humor, sebeironie, absence patosu, málo sebevědomí)
  • absence tabu a Boží bázně
  • nadhled

Příklady

 • šikovné české ručičky, chataři a chalupáři, kutilství
 • Co Čech to muzikant
 • Češi v zahraničí – kreativní mezi jinak obdarovanými – Benchmark papers in hydrology (Kohout, Neužil a slovenský Žid Šlomo Neuman)
  • Češi v zahraničí → uprchlíci mají perspektivu
  • Vážit si lidí, kteří si to zaslouží (slavní Češi byli často dosáhli uznání v zahraničí, než si jich doma někdo všiml)!
 • kreativita negativní: podvody, česká cesta reforem; každý si to dělá po svém, takže to nefunguje; nerespektování autorit; netáhneme za jeden provaz
 • kreativnost pozitivní: Hus, husité, Jednota bratrská, Komenský (když přijdou na to, jak to je a pak se toho drží), 200 let jediný stát s „náboženskou svobodou“ na světě – dokázali problém objevit
 • nejednota (Bílá Hora)
 • Legionáři v Rusku byli v tlaku, museli si počínat kreativně, a tak kreativní byli, vybudovali tam stát ve státě a když přijeli do ČSR, tak byla místa rozebrána a řekli jim, že za službu vlasti se neplatí.
 • český sloh (neopakovat slova) × anglosaská esej (logická struktura, konzistentní terminologie)
 • česká škola dle Mirky Adamcové: absolventi vysokých škol neřeší problém, ale školní úlohu (nevidí celek) – poručík Dub
 • Cimrman: vynálezce (tj. kreativní), hudebník, pedagog, spisovatel, vědec, cokoliv – tvůrčí ve všech směrech. Nepochopen, neuznán1
 • Švejk – kreativní sluha, šašek, široký rozsah rolí (blbec, genius, poslušný, rebel), je maximálně sám sebou, neredukovatelný (není v racionálním předvídatelném systému, nepropočitatelný, na pár krocích nezáleží, více než systém faktických vztahů), rozpětí mezi extrémy.
  Jednoroční dobrovolník Marek si vymyslel spoustu zvířat v časopise „Svět zvířat“.
 • Chuck Norris – virtuální, absurdní, kreativní, hravost – jako Cimrman

Co říkali velcí mužové

 • Tyrš: Přelez, přeskoč, nepodlez.
 • Cimrman: Můžeš i podlézt, ale pak se zase narovnej.
 • Hitler: Čech je jako dobrý cyklista. Nahoře se hrbí a dole šlape.
 • Göbels: Češi jsou smějící se bestie.
 • TGM: Nebát se a nekrást. Ach synku, synku doma-li jsi.

Srovnání

 • Němci: filosofové a symfonici (komplexní myšlení)
 • Židé
 • Američané jsou vůdcovský národ, Němci taky, my ne.
 • Francie – královna (noblesa, ale i ženskost a manipulace)

Východisko a poučení

 • kreativita: charakteristika Boha stvořitele
 • Charakteristika národů je jako obdarování u lidí.
 • Pravý Čech je ten v týmu, kdo řeší problémy a napadají ho nové cesty.
 • Nebýt ani moc přizpůsobivý (konvenční, konformní) ani moc nezávislý.
 • Pokud budeme konvenční a konformní, tak to využijeme negativně, protože se naučíme hledat cestičky jak ochcávat ostatní, jak si pomoci.
 • Pokud budeme sebevědomí a odvážní a budeme dávat druhým inovativní pohled, tak můžeme něco přinést.
 • Jak to aplikovat na spolupráci a na mládež: podřizovat se (jednota), nezapadnout, nenechat si vzít co do mě Bůh vložil.
 • Mezinárodní projekt (Němci vymyslí a Češi řeší problémy).

Poznámka: Jmenované charakteristiky se týkají národa obecně. Neznamená to, že takový je každý Čech.

Citáty

Čech není originálem v nejpůvodnější podobě; dejte mu však popud a on sirku rozžehne v plamen. Aby plamen brzy neuhasí, ale potrval a přinesl užitek, o to se musí postarat zase jiní [Chalupný E. 1932 Národní povaha československá, s. 72]

Např. Český přízvuk na první slabice Chlupatý spojoval s českou anticipativností, s údajnou českou schopností ideových rozběhů za současné neschopnosti jejich dokončování, tedy s údajným mentálním deficitem sociální a politické finalizace originálních rozběhů: Čech není originálem v nejpůvodnější podobě; dejte mu však popud a on si ruku rozžehne v plamen. Aby plamen brzy neuhasl, ale potrval a přinesl užitek o to se musí postarat zase jiní. [Chalupný E. 1932 Národní povaha československá, s. 72]

duch bohatý a zajímavý, ale vniterně chaotický, plný náběhů, ale nedodělaný Postavte jej do kteréhokoliv oboru, všude projeví pozoruhodné postřehy, ale nikde neprovede dokonalé dílo. [Chalupný E. 1932 Národní povaha československá, s. 117]

s. 35: (stálo by za to to opsat celé): ublíženost (trpění pod Rakouskem, Písně otroka, vzpoura, vzlyky, slzy, ustupovat, couvat, stěžovat si), sentiment, malost

Citováno podle HAVELKA, Miloš, 2001. Dějiny a smysl: Obsahy, akcenty a posuny „české otázky“, 1895–1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Knižnice dějin a současnosti. ISBN 978-80-7106-424-6. Strana 33 (pokud není uvedeno jinak).

Promítané obrázky

Hymna se dvěma křesťanskými slokami, které skutečně jsou v lidových verzích hymny

Poznámky

 1. 00:17:44 pozdě přicházející, 00:15:16 inspirující