Emorejci pocházeli ze střední Sýrie (Jebel Bishri). Rozešli se odtamtud do Palestiny (obři) i Mezopotámie (Amoritská dynastie – Chammurapi).
Eridu – tam je nedokončené (jak iluminátská pyramida) chrám Enkiho, vládce apsu (abyss). Babylon vznikl až později.
Enmerkar – bájný král Uruku, zmatení jazyků, -kar je lovec (=Nimrod), Gilgamešův dědeček

Bélos – podle MSH syn Krónův a zakladatel Babylona.