Two Powers in Heaven – oficální stránky

Slovo (i ve starém zákoně), anděl, jméno, jako syn člověka (Dn) – Židé to tak měli a změnili to až v křesťanské epoše.

Kratší video na stejné téma