Two Powers in Heaven – oficální stránky

Slovo (i ve starém zákoně), anděl, jméno, jako syn člověka (Dn), Židé to tak měli a změnili to až v křesťanské epoše

https://www.youtube.com/watch?v=CUkhWBKCuXc