Európa – dcera týrského krále stejně jako Jezábel.

Indoevropané a koně: Bohové blíženci (jitřenka a večernice vlekoucí sluneční vůz?); Epona.