Zásadní shrnutí na posteru, letopočty na posledních 4 stránkách dokumentu a dále na webu sophia.sk

DIONYSIOS AREOPAGITA, 2009. O nebeské hierarchii. Vydání první. Přel. Martin KOUDELKA. Praha: Vyšehrad. Edice Krystal, svazek 12. ISBN 978-80-7021-872-3.

PÁLEŠ, Emil, 2004. Angelologie dějin 1: Synchronicita a periodicita v dějinách. Přel. Kamila POLÁKOVÁ. Bratislava: Sophia. Základy duchovní vědy. ISBN 80-968045-5-3. Dostupné z: https://www.sophia.sk

PÁLEŠ, Emil, 2012. Angelologie dějin 2: Synchronicita a periodicita v dějinách. Přel. Kamila HERMANNOVÁ. Bratislava: Sophia. Základy duchovní vědy. ISBN 978-80-970688-2-0. Dostupné z: https://www.sophia.sk

Dokument o Pálešovi

29,5 dne – oběh Měsíce kolem Slunce
29,5 roku – oběh Saturnu kolem Slunce
354 let – Saturnský rok (12×29,5)
354,3 × 7 = 2 480 (Saturnské sedmiletí)
25 725 let (Platónský rok) / 12 = 2143,75 let ≈ 2 144 let ≈ 2 160 let je nové znamení zvěrokruhu
72 × 7 = 504 (Platónský týden)
72 × 360 = 25 920 tedy Platónský rok (perioda precese zemské osy)
72 nebeský den
12 let: doba oběhu Jupitera kolem Slunce (přesněji 11,86)

Jarní bod se posune na pozadí souhvězdí o 1° za zhruba 72 let v důsledku precese zemské osy (Platónský den).
Podobně je definována námořní míle (1°), která ukazuje charakteristické vzdálenosti od Jeruzaléma (Meka 666 n. mil., Paříž 1799, Londýn 1947).

Národy, kontinenty, rasy

   
MěsícAfričanirod
Merkur  
Venuše národy, klan (identifikace nepříbuzných s totemovým zvířetem)
SlunceNěmci 
MarsSrbové(dělnická) třída (pracují svaly)
JupiterEvropacivilizace
SaturnČína, Indiánitradice

Židé: Saturn (Ježíš se narodil ve dvojitém saturnském období); nepodílela se Venuše

Stěhování na východ omlazuje

Gabriel podle Jardy ze srbštiny: Muž boží (tak i Heller. Wikipedie má: Bůh je mocný; Bůh je moje síla), zvěstovatel tajemství božích – zejm. bohovtělení; svíce, zrcadlo z jaspisu (přemoudrost boží jako skryté tajemství).

Nachaš: H5174: měď, bronz. Téže souhlásky, ale jiné slovní druhy: had; zářící (lesknoucí se jako bronz; viz Lucifer, hvězdy, ohnivé hory). Nachuštán byl bronzový had. Navíc had syčí, takže i podvodník, věštěc (jako v Harry Pottrovi). Plamenný a had je ovšem taky seraf. ...hudba tvých harf... Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo (Chelel ben Šachar – Jitřenka, tj. Venuše), synu úsvitu? Iz 14:12
Zdroj: video níže (uloženo).

Padlí jsou uvězněni v čase (časoprostoru) a role strážců času je pro ně vlastně ponižující.

Jak dokázal M. Ward, jednotlivé díly Letopisů Narnie jsou založeny na symbolice sedmi planet středověké kosmologie, viz M. WARD. Planet Narnia: The Seven Heavens in the Imagination of C. S. Lewis. Oxford Univ. Press, Oxford, 2008.

Hošek P. Neděste se se nebeských znamení. Dingir 4/2012

A nebyla to snad nakonec čistě astrologická konjukce Jupitera a Saturna v souhvězdí Ryb roku 7 před n. l., která se uskutečnila hned třikrát v jednom roce? Pro ni hovoří skutečnost, že máme z nálezu na hliněné tabulce důkazy o tom, že babylonští mágové tuto konjukci pozorovali. Patrně ne náhodou, vzhledem k tomu, že na kamenné tabulce z knihovny babylonského krále a zákonodárce Chammurapiho, který žil asi 1700 let před nimi, se píše, že až dojde k setkání Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryb, narodí se král nového věku. Protože Jupiter byl hvězdou králů a Saturn hvězdou Židů, věděli by mudrci, kam zamířit.

Týmal Jan. Pravoslavný postoj k problematice astrologie. Dingir 4/2012