Tento a související články se týkají sedmi základních principů, které je možno nazývat například základní (elementární)..., charaktery, živly, elementy, vzory, archetypy, sedm duchů (Božích), sedm andělů, sedm hvězd, sedm klasických planet atd.

Zásadní shrnutí je na posteru. Letopočty jsou na posledních 4 stránkách dokumentu. Více je na webu sophia.sk a v knihách:

PÁLEŠ, Emil, 2004. Angelologie dějin 1: Synchronicita a periodicita v dějinách. Přel. Kamila POLÁKOVÁ. Bratislava: Sophia. Základy duchovní vědy. ISBN 80-968045-5-3. Dostupné z: sophia.sk

PÁLEŠ, Emil, 2012. Angelologie dějin 2: Synchronicita a periodicita v dějinách. Přel. Kamila HERMANNOVÁ. Bratislava: Sophia. Základy duchovní vědy. ISBN 978-80-970688-2-0. Dostupné z: sophia.sk

Dokument o Pálešovi

29,5 dne – oběh Měsíce kolem Slunce
29,5 roku – oběh Saturnu kolem Slunce
354 let – Saturnský rok (12×29,5)
354,3 × 7 = 2 480 (Saturnské sedmiletí)
25 725 let (Platónský rok) / 12 = 2143,75 let ≈ 2 144 let ≈ 2 160 let je nové znamení zvěrokruhu
72 × 7 = 504 (Platónský týden)
72 × 360 = 25 920 tedy Platónský rok (perioda precese zemské osy)
72 nebeský den
12 let: doba oběhu Jupitera kolem Slunce (přesněji 11,86)

Jarní bod se posune na pozadí souhvězdí o 1° za zhruba 72 let v důsledku precese zemské osy (Platónský den). Podobně je definována námořní míle – David Flynn.

Tabulka: Národy, rasy, kontinenty

NárodÚroveň skupiny
MěsícAfričanirod
Merkur  
Venuše národy, klan (identifikace nepříbuzných s totemovým zvířetem)
SlunceNěmci 
MarsSrbové(dělnická) třída (pracují svaly)
JupiterEvropacivilizace
SaturnČína, Indiánitradice

Židé: Saturn (Ježíš se narodil ve dvojitém saturnském období); nepodílela se Venuše

Stěhování na východ omlazuje

Gabriel podle Jardy ze srbštiny: Muž boží (tak i Heller. Wikipedie má: Bůh je mocný; Bůh je moje síla), zvěstovatel tajemství božích – zejm. bohovtělení; svíce, zrcadlo z jaspisu (přemoudrost boží jako skryté tajemství).

Nachaš: H5174: měď, bronz. Téže souhlásky, ale jiné slovní druhy: had; zářící (lesknoucí se jako bronz; viz Lucifer, hvězdy, ohnivé hory). Nachuštán byl bronzový had. Navíc had syčí, takže i podvodník, věštěc (jako v Harry Potterovi). Plamenný a had je ovšem taky seraf. …hudba tvých harf… Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo (Chelel ben Šachar – Jitřenka, tj. Venuše), synu úsvitu? Iz 14:12
Zdroj: video níže (uloženo).
Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře (Gn 3:1): chytrý had ~ Merkur.
Páleš (2004): Opeřený had byl syn Venuše a Merkura. Křídla a peří = Venuše; had = Merkur – dohromady okřídlený had čili kobra či drak.
Páleš (2004) s. 369: Hadi se vyvinuli ve spodní křídě (Anael-Rafael).

Padlí jsou uvězněni v čase (časoprostoru) a role strážců času je pro ně vlastně ponižující. Hvězdy jsou stvořeny Bohem a časově vymezují a tak omezují působení mocností – jsou tedy něco jako klec stvořená Bohem. To že Bůh stvořil klec neznamená, že máme strkat ruku ke lvovi v kleci.

Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.

Zj 12:12 – viz předchozí odstavec

Jak dokázal M. Ward, jednotlivé díly Letopisů Narnie jsou založeny na symbolice sedmi planet středověké kosmologie, viz M. WARD. Planet Narnia: The Seven Heavens in the Imagination of C. S. Lewis. Oxford Univ. Press, Oxford, 2008.

Hošek P. Neděste se se nebeských znamení. Dingir 4/2012

Rok 1844 je rok před začátkem dvou překrývajících se slunečních (neděle) období, které skončí 2234, což je 29 let po začátku merkurského 72letého období (Loadicea). Za dalších 7 let jsme tak v jeho polovině. Kombinace Merkur + Orifiel indikuje transhumanistickou totalitu.

Therefore the 2300 years do not end before year 2132 nor after 2370.

Flynn 2008

DIONYSIOS AREOPAGITA, 2009. O nebeské hierarchii. Vydání první. Přel. Martin KOUDELKA. Praha: Vyšehrad. Edice Krystal, svazek 12. ISBN 978-80-7021-872-3.
– podle mého je to reakce na novoplatonismus, nikoliv jeho produkt

Drobné poznámky

  • Toto je vlastně konkrétní argument pro realismus (vs. nominalismus – spor o univerzálie).
  • Charakteristický bod odpovídá svítání: Heliacal rising