Tento a související články se týkají sedmi základních principů, které je možno nazývat například základní (elementární)..., charaktery, živly, elementy, vzory, archetypy. S tím souvisí: sedm duchů (Božích), sedm andělů, sedm hvězd, sedm klasických planet atd.

Zásadní shrnutí je na posteru. Letopočty jsou na posledních 4 stránkách dokumentu. Více je na webu sophia.sk a v knihách:

PÁLEŠ, Emil, 2004. Angelologie dějin 1: Synchronicita a periodicita v dějinách. Přel. Kamila POLÁKOVÁ. Bratislava: Sophia. Základy duchovní vědy. ISBN 80-968045-5-3. Dostupné z: sophia.sk

PÁLEŠ, Emil, 2012. Angelologie dějin 2: Synchronicita a periodicita v dějinách. Přel. Kamila HERMANNOVÁ. Bratislava: Sophia. Základy duchovní vědy. ISBN 978-80-970688-2-0. Dostupné z: sophia.sk

Dokument o Pálešovi

29,5 dne – oběh Měsíce kolem Slunce
29,5 roku – oběh Saturnu kolem Slunce
354 let – Saturnský rok (12×29,5) Pořadí: (dny v týdnu jsou v opačném pořadí)
354,3 × 7 = 2 480 (Saturnské sedmiletí)
25 725 let (Platónský rok) / 12 = 2143,75 let ≈ 2 144 let ≈ 2 160 let je nové znamení zvěrokruhu
72 × 7 = 504 (Platónský týden). Pořadí:
72 × 360 = 25 920 tedy Platónský rok (perioda precese zemské osy)
72 nebeský den
12 let: doba oběhu Jupitera kolem Slunce (přesněji 11,86)

Jarní bod se posune na pozadí souhvězdí o 1° za zhruba 72 let v důsledku precese zemské osy (Platónský den). Podobně je definována námořní míle – David Flynn.

7 = 3 + 4 = nebe (mraky, hvězdy, nebesa nebes) + Země (4 úhly)
7 dní ~ počet dní mezi fázemi měsíce; týden

Charakter354letý72letýSouběhTrvání
Měsíc -955 -600-963 -891-955 -89164
Slunce -600 -246-243 -171-243 -2463
Saturn -246 +108-27 +45-27 +4572
Venuše 108–463189–261189–26172
Jupiter 463–817405–477463–47714
Merkur 817–11711125–11971125–117146
Mars 1171–15251341–14851341–148572
Měsíc 1525–18791629–17011629–170172
Slunce 1879–22341845–19171879–191772
Souběh dvou cyklů – synergie
NárodÚroveň skupiny
MěsícAfričanirod
Merkur  
Venuše národy, klan (identifikace nepříbuzných s totemovým zvířetem)
SlunceNěmci 
MarsSrbové(dělnická) třída (pracují svaly)
JupiterEvropacivilizace
SaturnČína, Indiánitradice
Tabulka: Národy, rasy, kontinenty

Židé: Saturn (Ježíš se narodil ve dvojitém saturnském období); nepodílela se Venuše

Stěhování na východ omlazuje

Gabriel podle Jardy ze srbštiny: Muž boží (tak i Heller. Wikipedie má: Bůh je mocný; Bůh je moje síla), zvěstovatel tajemství božích – zejm. bohovtělení; svíce, zrcadlo z jaspisu (přemoudrost boží jako skryté tajemství). Podle pravoslavné tradice Gabriel nadiktoval Mojžíšovi knihu Genesis.

Had

Nachaš: H5174: měď, bronz. Téže souhlásky, ale jiné slovní druhy: had; zářící (lesknoucí se jako bronz; viz Lucifer, hvězdy, ohnivé hory). Nachuštán byl bronzový had. Navíc had syčí, takže i podvodník, věštěc (jako v Harry Potterovi). Plamenný a had je ovšem taky seraf. …hudba tvých harf… Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo (Chelel ben Šachar – Jitřenka, tj. Venuše), synu úsvitu? Iz 14:12
Zdroj: video níže.

... skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla

Žd 2:14 Jíst prach = jíst lidi (prach jsi …) = pán mrtvých

Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře (Gn 3:1): chytrý mluvící had ~ Merkur.
Páleš (2004): Opeřený had byl syn a . Křídla a peří (), had () – dohromady okřídlený had čili kobra či drak. a jsou technicky jitřenky (plurál Jb 38:7) i když se tak mluví jen o Venuši. Venušanský projev: Poznali, že jsou nazí (pohlavní dimorfismus) a stali se smrtelnými (brzká smrt).
Páleš (2004) s. 369: Hadi se vyvinuli ve spodní křídě (Anael-Rafael).

Padlí jsou uvězněni v čase (časoprostoru) a role strážců času je pro ně vlastně ponižující. Hvězdy jsou stvořeny Bohem a časově vymezují a tak omezují působení mocností – jsou tedy něco jako klec stvořená Bohem. To že Bůh stvořil klec neznamená, že máme strkat ruku ke lvovi v kleci.

Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.

Zj 12:12 – viz předchozí odstavec

Jak dokázal M. Ward, jednotlivé díly Letopisů Narnie jsou založeny na symbolice sedmi planet středověké kosmologie, viz M. WARD. Planet Narnia: The Seven Heavens in the Imagination of C. S. Lewis. Oxford Univ. Press, Oxford, 2008.

Hošek P. Neděste se se nebeských znamení. Dingir 4/2012

Rok 1844 je rok před začátkem dvou překrývajících se slunečních (neděle) období, které skončí 2234, což je 29 let po začátku merkurského 72letého období (Loadicea). Za dalších 7 let jsme tak v jeho polovině. Kombinace Merkur + Orifiel indikuje transhumanistickou totalitu.

Therefore the 2300 years do not end before year 2132 nor after 2370.

Flynn 2008

DIONYSIOS AREOPAGITA, 2009. O nebeské hierarchii. Vydání první. Přel. Martin KOUDELKA. Praha: Vyšehrad. Edice Krystal, svazek 12. ISBN 978-80-7021-872-3.
– podle mého je to reakce na novoplatonismus, nikoliv jeho produkt

... když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy1, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm.

Ef 1:9n

Další

... vypráví o Hudbě Ainur (duchovních bytostí, nazývaných též Svatí) před trůnem Eru Ilúvatara, stvořitele. Po jejím skončení Eru ukázal Ainur jejich Hudbu ve viditelné podobě – vznik světa, jeho utváření a jeho dějiny ... Protože někteří z Ainur si tento zjevený svět zamilovali, vyslal Eru do Prázdna Nehynoucí Plamen a dříve zjevený svět na samém počátku Hudby se stal skutečností. Mnozí z Ainur sestoupili do tohoto světa a začali jej utvářet podle toho, co si zapamatovali z Hudby a z jejího zviditelnění, jež jim Eru ukázal, žádný si však nepamatoval celou Hudbu, a tím ani celou podobu světa od počátku až do konce. Říká se, že především lidé, kteří tvořili třetí téma Hudby, nebyli z větší části obsaženi ve vizi Ainur, a utvářejí si tedy svůj osud nad rámec Hudby.

Stvoření podle Sirmarillion (Tolkien): Hudba Ainur (~ hudba sfér; 7 tónů, kvartový a kvintový kruh). Citát je z Wikipedie. Souvislostí je mnoho: Sedm párů Valar = Ainur, kteří sestoupili do Eä (tzv. Mocnosti Ardy).

Beatrice explains the creation of the universe, and the role of the angels ...

Wikipedie o Božské komedii (ve skutečnosti je to citace z knihy na Google Books)

Ovšem zlato, stříbro, bronz, železo, cín a olovo, všechny věci, které procházejí ohněm, provedete ohněm a budou čisté ...

Nu 31:22n – známé kovy (kromě rtuti, která je tekutá)
7 emocí dle Facebooku (2020 – care bylo přidáno kvůli COVIDu). Podle mého odpovídá v pořadí: .

Sedm vrchů vlivu: rodina , politika , církev , podnikání , umění , vzdělání a média .

Sedm základních veličin SI: čas , délka , hmotnost , elektrický proud , teplota , látkové množství , svítivost

Sedm národů Kenaanu: Chetejci , Girgašejci , Emorejci , Kenaanci , Perizejci , Chivejci a Jebúsejci ... sedm národů početnějších a mocnějších nežli ty ... Dt 7:1

Člověk spočítá sedm objektů 6× pomaleji než pět objektů (viz subitizing). Proto je třeba mít v presentaci na slidu nejvýše 6 objektů. Je tak systém Sedmi ten nejmenší „komplexní“ systém?

Sedm hlavních hříchů dobře sedí na tyto archetypy, ale sedm hlavních ctností nikoliv, protože ty jsou jen inverzí hříchů, nikoliv pozitivním projevem daného vzoru.

Hlavní postavy monomýtu (pochybné přiřazení, počet bývá uváděn různě): Hero , Mentor , Threshold guardian , Herald , Shapeshifter , Shadow , Trickster .

Sedm svobodných umění podle moderního pojetí.

7 králů Říma se 7 charakteristikami (sedí na 7 planet), které jsem jinde nevygoogloval.
Podle Páleše Římská ústava kombinovala prvky monarchie (konzulové), aristokracie (senát), demokracie (tribunové lidu) a v době války dikátor.

Související články na tomto webu 🔗

Poznámky

  1. οικονομιαν του πληρωματος των καιρων (Byz) – jediné místo v NZ, kde je οἰκονομία v souvislosti s časem, navíc je celý oddíl o Kristu, nikoliv Izraeli.