Vhodnější označení: Nová levice, sociální marxismus, progresivismus (pokrokářství), sociální progresivismus, liberalismus v novém posunutém slova smyslu.

Komické označení: jakobínský trockismus podporovaný miliardáři

Klíčová slova: Frankfurtská škola, gender, ideologizace konceptu lidských práv, sexuální menšiny, woke, utopismus, sociální inženýrství, kulturní válka, svatá válka atd.

O křesťanství v Americe (Aleš Drápal)
Série Kulturní války (podcast Lidovky.cz)

Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají.

Ř 1:32 – Apoštol Pavel na téma: „Nechceme toleranci, ale respekt.

Neomarxisticko-marxistický slovníček ☭

  • buržoazní přežitek ~ genderový stereotyp
  • woke ~ (rasově) uvědomělý
  • progresivní ~ pokrokový
  • liberálně demokratický ~ lidově demokratický

„Dialektika“

Práce s protiklady (povrchní souvislosti): Hegel (dialektika), Marx (třídní boj), „liberálové“ (extrémní role podle pohlaví v islámu × pohlaví není důležité: LGBT), Machiavelli, Palpatine, USA – vytvoří problém a nabídnou řešení.

Psychologie démonů: Vědí, že jsou odsouzeni, a tak chtějí, abychom to také zažili. Vedou k extrémům (svévole či zákonictví – v obojím je pocit viny). Útočí na opačnou stranu: ke kradení vedou oběť vycházejíc z chudoby (viz templáři).

Podle Aristotela (kniha Nikomachova etika) je morální ctnost (ἀρετή) středem mezi dvěma extrémy (neřestmi) – např. odvaha je mezi zbabělostí a unáhleností, štědrost je mezi rozhazovačností a lakotou, velkorysost je mezi okázalostí a malicherností.