1. kniha Henochova (česky online, tiskem Soušek 20131) byla dobře známá pisatelům NZ (kontext NZ). Popisuje detailně příčiny potopy (Gn 6). Hojně používá pojmy „Pán duchů“ a „Syn člověka“. Je citována mj. v Judově listu či v Mariině chvalozpěvu. V češtině je dostupná ke stažení ne příliš užitečná disertace2 a ke koupi kniha od stejného autora.

Autor tohoto podcastu (MSH) napsal průvodce 1. knihou Henochovou.

Poznámky

  1. SOUŠEK, Zdeněk, ed., 2013. 1. kniha Henochova. Knihy tajemství a mou­dro­sti I: Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy. 3. vydání. Praha: Vyšehrad. ISBN 978-80-7429-332-0, s. 81–184.
  2. CIELONTKO, Dávid, 2020. Vidění moudrosti proroka Henocha: O funkci Podobenství Heno­cho­vých. Praha. Disertační práce. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta.