Toto je můj výcuc z materiálů, ke kterým jsem se dostal

Na podzim roku 1996 jsme se skupinou přímluvců prožili zvláštní Boží vedení v modlitbách za Prahu. Bůh nám ukázal, že Praha (a tím i Česká republika) je z hlediska království temnoty ovládána démonickými mocnostmi Zákonictví, Svévole, Mamonu a Smilstva, jejichž pozice tvoří něco jako pilíře trůnu knížete Smrti. Toto zjevení potvrdil nezávisle prorocky obdarovaný vedoucí z Jednoty bratrské v Liberci, který měl téměř identické zjevení ve stejném čase.

Temnota Hodnoty KS Praha podle Kamila a JardyHodnoty KS Praha podle Miloše Kačírka
Hlavní

smrt
Smrt nám byla ukázána jako bojovník, válečník, velitel. Nosí černý a rudý plášť, který představuje mrákotu (Iz 25:7n – závoj), jíž zahaluje pravdu. Na opasku má červené diadémy a ostny (hřích). Stín smrti pohlcuje světlo, pravdu o Ježíši Mesiáši.oddělení (od těla, rozdělení v církvi, ve vztazích)

Metody:
- Malé se zvětší, velké se zmenší (důležité je podružné, podružné se stává důležitým)
- Souzení motivů a postojů druhých
- Obsah nad formou
- Snaha izolovat (oddělit) pomocí neodpuštění, pomluv, filtrů komunikace, atd.
Kristem proměněné životyKristem proměněné životy
Podpírající – zákonictvídlouhý, starý a jedovatý hadfalešná výkonnost a pokrytectvíDosvědčování Boží svatostiVíra založená na Božím slovu
Podpírající –
svévole
Snaží se nahradit vztah se Svatým Duchem, představuje se jako svoboda dělat si, co chci (je zajímavé, že např. socha Svobody v New Yorku darovaná Francií má radiační korunu s paprsky i planoucí pochodeň v ruce);- kvůli komu Bůh vyvrátil kanaánské národy a na Edóm, který nazval územím Svévole, navěky zanevřel
- působí vyvracení hříšníků
- hoří jako oheň, je „radiační“ (a odebírá soucit), proto asi taky bylo potřeba na nádobu v Za 5:8 položit olověné víko, které radiaci izoluje
- Působí jako magnetická hora na kompas našeho srdce a snaží se je odklonit od Boží vůle (severního pólu), např. tím, že nabízí konání dobrých věcí, ale nikoli těch pravých, které po nás chce Bůh;
- odvádí od Písma a spolu se zákonictvím je podstatou falešného nábožen­ství;
- Svévole je zdrojovou mocností, řídí a je doprovázena duchem falešného nábožen­ství a manipulace, spolupracuje s ní duch nejistoty (existence bez vůle)
Víra založená na Božím slovu Neustálá modlitba
Podpírající –
smilstvo
nelegitimní spojení, porušení smlouvyŽena s hadím ocasem (Medusa) střílí lukem vlasy-hady. Had se zakousne, roste a určuje cestu. V ruce roh hojnosti (fortuna-falešný pocit štěstí). Oční kontakt se zraněným – je kořistí pro poddémona sex. nečistoty. (SD 2/2013) … obrovského a hnusného slimáka plazícího se po naší zemi. Toto vidění jsem přijal před čtyřmi lety. Byl to obraz ducha smilstva, který vede k paralýze (zanechává za sebou ztvrdlou krustu uschlé­ho slizu) a vše oleptává a znečišťuje. Ve viditelné rovině vidíme, jak se slimáci v naší zemi přemnožili a požírají úrodu země, v duchovní je to podobné – duch smilstva vede k neplodnosti (chci rozkoš, ale ne děti – anebo – až když už děti chci, tak to nejde), smrti a hnilobě. Na slimáky platí jedna mocná zbraň a tou je sůl. (E‑mail Loula 2014-08-14) Neustálá modlitbaDosvědčování Boží svatosti
Podpírající –
mamon
býk – oběť napadá (trká) zespodadoplňkem je duch chudoby – medvěd – shora dolůŠtědré dáváníŠtědré dávání

Duch zákonictví (coby „duchovní had“) jedná v zásadě dvěma způsoby, a to duchovním „uštknutím“ a zastrašováním (uhranutím, očarováním). „Jed zákonictví“ působí paralýzu rozhodování (vše je příliš komplikované), soudnosti (těžko se rozlišují podstatné věci od detailů) a dýchání (vyčerpanost a chuť se vším praštit), podobně jako ochromuje přirozený jed kobry nebo zmije. „Uštknutý“ tímto duchem ztrácí dech (někteří lidé zasažení tímto duchem mívají bolesti na prsou) a obecenství s Duchem svatým (Bůh je z neznámých důvodů daleko). Místo Boží blízkosti má „uštknutý“ v dosahu pouze pravidla, která musí plnit, aby obstál. Navíc mívá strach se se svým stavem někomu svěřit, aby nebyl odsouzen, protože ze správných skutků odvozuje svou hodnotu. To vše jej vede do bludného kruhu pokrytectví. Jed ducha zákonictví má dvě složky, které se projevují jako falešná výkonnost a pokry­tec­tví. „Uštknutý“ tímto duchem trpí buď hyperaktivitou, anebo výčitkami, že není aktivní. Bojí se přiznat a začíná život v pokrytectví. Dráždí ho lidé žijící z milosti. Je nervózní, když ostatní neplní pravidla tak jako on.

Schéma vrcholně středověkého až novověkého opevnění pražských měst s označením bran a forten (podle Semotanové et al. 2016). Zdroj