FLYNN, David E, 2008. Temple at the center of time: Newton’s Bible codex deciphered and the year 2012. Crane, MO: Official Disclosure. ISBN 978-0-9814957-4-3.

2520

  • = 7×360 – srovnej: 72 = 360/5 (pentagram – pythagorejci)
  • = 7! / 2
  • –5391 + 2520 2 – 1 (kvůli roku 0) = 1982 (to Saddám obnovil Babylón)
  • Je to zvláštní číslo: 2520 na Wikipedii (en).

Př. Kr.: Statute mile (1 609,3426 m)
Po Kr.: Námořní míle (1 852 m) = oblouková minuta zemského poledníku. Ukazuje charakteristické vzdálenosti od Jeruzaléma: Patmos a Nuppur (Daniel) 539,86 (7×77 = 539), Meka a Súsy 666, Paříž 1799, Londýn 1948,4.

Praha je od Jeruzaléma přibližně 1437 námořních mil, což je rok smrti Zikmunda. Albrecht Rakouský, který nastoupil po něm však židy moc rád neměl. Takže význam je nejasný. Ale obecně by se dalo říci, že se jejich postavení zlepšovalo?

Dne 6. srpna 1436 na sněmu v Jihlavě byla vyhlášena kompaktáta (kompromis mezi stanovisky basilejského koncilu a husitů), následovala jednání o podmínkách přijetí císaře Zikmunda za českého krále a jeho slavnostní přijetí v ceremoniálu na jihlavském náměstí 14. srpna 1436.

Zikmund Lucemburský – Wikipedie
Souvislost s Bulharskem: obojí je získání církevní samostatnosti. Ostatní místa a data souvisí také se samostatností (např. Izraele) a tedy identitou.

Throughout Chronology, Newton assigned the dates of civilizations not based on the Christian calendar, which started at the birth of Christ, but the Nabonassar era (AN—Anno Nabonassari) was considered the inception of the Neo-Babylonian Dynasty. This was the point that King Nabonassar founded his kingdom in Babylon in 747 BC.

Flynn (2008)

Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství a objasnil všem, jaká je správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost, podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Ef 3:8–11 Tato správa (období) se však (podle předchozích veršů v kapitole i knize) týká pohanů. Delší oddíl je citován v článku Teologie národů.

Podobně jako Páleš (ale méně konzistentně) vlastně testuje staletí existující hypotézu (Newtona).

Jedním z velkých plánů, které Mu’ávija měl byla expanze na úkor Byzantské říše. Příměří, které panovalo od války s Alím bylo porušeno po roce 666 díky divokým nomádským kmenům sídlícím severně od Antiochie. Již roku 668 vpadlo arabské vojsko do Anatolie a postoupilo až k Chalkedonu. Od roku 669 pak začalo první arabské obléhání Konstantinopole, které s přerušením probíhalo v letech 669–679.

Wikipedie: Mu'ávija I.
Souhrnná mapa
Oblast výskytů kruhů v obilí (kap. 18). Více v mém článku „Humno a chození dokola“.

Socha v Sofii je v podstatě „praktická aplikace“.

Lehce související je hypotéza, že Stánek úmluvy byla jurta (číslo π).

Poznámky

  1. rok zničení Jeruzaléma
  2. mene 1000 gér + mene 1000 + tekel 20 + ufarsín 500