Není snadné to hodnotit. Blog spiritoferror.org je až příliš kritický. Podle mého je to špatně až když to slibuje, že Ježíš přijde do vlastního či jsou tam zjevné bludy.

Móda stánků – chválama něco způsobíme. Nicméně z následujícího verše vyplývá, že Bůh něco udělá (dá povstat…) a my pak půjdeme na muslimy a další národy. Tento význam potvrzuje i citace verše na Apoštolském koncilu.

V onen den dám povstat Davidovu padajícímu stánku, jeho trhliny zazdím a jeho troskám dám povstat, vystavím ho jako za dávných dnů. Aby dostali do vlastnictví ostatek Edómu a všechny národy, které byly nazvány mým jménem, je výrok Hospodina, který to učiní.

Am 9:11–12

Šimon pověděl, jak se Bůh předem postaral, aby z pohanů vybral lid pro své jméno. A s tím se shodují slova proroků, neboť je napsáno: Potom se vrátím a znovu postavím Davidův zbořený stánek, jeho trosky znovu vystavím a vztyčím jej, aby i ostatní lidé horlivě hledali Pána, všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, praví Pán, ten, který toto činí.

Sk 15:13–17

Tom Hess usiluje o návrat krále či nějak tak to řekl. Jedna věc je, co máme udělat než Ježíš přijde a aby mohl přijít. Ale to neznamená, že přijde do vlastního.

Odlišný význam (equivocation) pojmů modlitba a boží království v článku na spiritoferror.org.

Odborný článek: The New Apostolic Reformation: Influence and Teachings.

Kniha The Physics of Heaven

Výsledek obrázku

Už podle anotace knihy to působí strašidelně. Spoluautorem je Bill Johnson z Bethelu:
O tom článeček na trunews.com.