Nezávislá1 česká2 iniciativa pro misii mezi národy v ČR i v zahraničí. Zaměřujeme se na cizince v ČR a pokračujeme (Balkán – migranti i domorodí muslimové) až na sám konec země (povzbuzení jednotlivci vyjíždějí na nejrůznější místa). Důležitou součástí naší práce je rozdávání materiálů (tištěné i online) v rodném jazyce3 různých národů.

Máme strategii, znalosti, zkušenosti, metody ... Ducha a srdce!

Nejnovější články na webu buhnarodu.cz

  •    Píši zde již delší čas o našich výjezdech, co na nich zažíváme, jak nás vede Duch Svatý a podobně... Během těchto našich výjezdů se stala ještě jedna zvláštní věc, […]
  •    Stále se držíme našeho tématu, kterým je uprchlická krize z let 2015 a 2016. V těch letech jsme s manželkou střídavě žili v Česku a v zemích jihovýchodní Evropy. […]
  •    Tak dosud jsem popsal začátky našich misií, které byly pořádané mezi léty 2009 až 2015. Právě tento rok přinesl změnu, a to v kvantitě služby. Dosud jsme „jeli v malém“ […]
  •    Dnes volně pokračujeme ve vzpomínání na uplynulá léta misijních výjezdů: Ne, že by tato kapitola už byla uzavřena a nám nezbyly než vzpomínky, to ne! Naopak: Výjezdy stále běží […]
  •   Minule jsem své vyprávění přerušil v bodě, kdy jsme se s týmem nacházeli během misijního výjezdu na řeckém pobřeží ve městě Patra. Tady plynule navážeme, a můžeme pokračovat:   Takže co […]
  •    Dnes budeme pokračovat v našem vyprávění o počátcích zahraničních výjezdů, které se postupem let staly pevnou součástí naší služby…    Ano, pořád ještě jsme v tomto tématu „v počátcích“. […]

Poznal jsem, že misijní práce musí být nezávislá na jakékoliv misijní či křesťanské organizaci.

KÁHÁN, Icik Leib, 2018. Leopold Cohn – Príbeh Chasidského rabína. Vivit. Edice: Boží služobníci. Kapitola 8. Audiokniha (Rádio 7)
– Autobiografie misionáře pronásledovaného židy.

Související článek na tomto webu 🔗

Poznámky

  1. Nebereme dotace, jsme podporování křesťany z ČR.
  2. Země Koruny české
  3. Tomu dobře rozuměl William Cameron Townsend, který zažíval nepochopení misijních organizací.