ještě není zjevná cesta do svatyně, dokud stojí první stánek, který je obrazem přítomného času. Podle něho se přinášejí dary a oběti

Žd 9:8n
DoménaNesvatéSvaté – dočasné– trvalé
ProstorZemě určené národůmEden, Boží hora 1, Zaslíbená země, Jeruzalém, Stánek, Chrám, Noemova archaNebeský Jeruzalém
LidéNárodyIzraelCírkev, Království Boží
Čas Veškerý čas v úsecích vyhrazených jeho strážcům a jejich národům (Ochránce Peršanů)Sobota (sedmý den svědectvím Sedmi), svátkyMilénium

Další souvislosti
– Michael Buban: Eden, Noemova archa, zaslíbená země a svatostánek
Temple at the Center of Time;
– The BibleProject Podcast: 7th Day Rest – Sabbath (series)

Svátky: 7 dní (sobota) → rok (7 svátků) → 7 let (propuštění otroků) → 7×7 let (milostivé léto)

Eden

Místo Boží vlády od počátku do konce. Aby se odtud rozšířilo království. Svědectví (podobně jako boží vyvolený lid).

  • Zahrada (trojitá struktura: země → zahrada → strom); ráj – dostatek všeho, tj. místo pro bohy
  • Místo obětování Izáka
  • Boží hora: mount of assembly – divine council (a její „realizace“: Chermón, Sever, Moria– Jeruzalém)
  • Chrám (menora – strom života, rostlinné apod. ornamenty)
  • Boží království (Ježíš)
  • Nový Jeruzalém (kostka jako Svatyně Svatých)

Poznámky

  1. oddělená místa, protože Bůh je jiný než my