ještě není zjevná cesta do svatyně, dokud stojí první stánek, který je obrazem přítomného času. Podle něho se přinášejí dary a oběti

Žd 9:8n
DoménaNesvatéSvaté – dočasné– trvalé
ProstorZemě určené národůmEden, Boží hora 1, Zaslíbená země, Jeruzalém, Stánek, Chrám, Noemova archaNebeský Jeruzalém
LidéNárodyIzraelCírkev, Království Boží
Čas Veškerý čas v úsecích vyhrazených jeho strážcům a jejich národům (Ochránce Peršanů)Sobota (sedmý den svědectvím Sedmi), svátkyMilénium

Další souvislosti
– Michael Buban: Eden, Noemova archa, zaslíbená země a svatostánek
Temple at the Center of Time;
– The BibleProject Podcast: 7th Day Rest – Sabbath (series)

Svátky: 7 dní (sobota) → rok (7 svátků) → 7 let (propuštění otroků) → 7×7 let (milostivé léto)

Eden

Místo Boží vlády od počátku do konce. Aby se odtud rozšířilo království. Svědectví (podobně jako boží vyvolený lid).

 • Zahrada: dostatek všeho, tj. místo pro bohy
  1. trojitá struktura: (moře →) země → Eden → zahrada
  2. v zahradě stomy ~ schrána úmluvy a v ní:
   1. Áronova hůl ~ strom(y)
   2. desky zákona přinášejí poznání dobrého i zlého a tak případně smrt při dotyku
   3. mana ~ život, jídlo (~ ovoce)
 • Místo obětování Izáka
 • Boží hora: mount of assembly – divine council (a její „realizace“: Chermón, Sever, Moria – Jeruzalém)
 • Chrám
  • menora – strom života
  • rostlinné ornamenty
  • je tam zlato, pryskyřice a drahokamy
 • Boží království (Ježíš)
 • Nový Jeruzalém (kostka jako Svatyně Svatých; řeka tekoucí z chrámu; moře nebude a to ani to co bylo před chrámem)
Eden a stánek (zdroj)

Poznámky

 1. oddělená místa, protože Bůh je jiný než my