DoménaNesvatéSvaté
ProstorZemě určené národůmEden, Boží hora 1, Jeruzalém, Zaslíbená země, ChrámNebeský Jeruzalém
LidéNárodyIzraelCírkev, Království Boží
Čas Veškerý čas v úsecích vyhrazených jeho strážcům a jejich národům (Ochránce Peršanů)Sobota (sedmý den svědectvím Sedmi), svátkyMilénium

Další souvislosti
Temple at the center of time;
– The Bible Project Podcast: 7th Day Rest – Sabbath (series)

Eden

Místo Boží vlády od počátku do konce. Aby se odtud rozšířilo království. Svědectví (podobně jako boží vyvolený lid).

  • Zahrada
  • Místo obětování Izáka
  • Boží hora: mount of assembly – divine council (a její „realizace“: Chermón, Sever, Moria– Jeruzalém)
  • Chrám (menora – strom života, rostlinné apod. ornamenty)
  • Boží království (Ježíš)
  • Nový Jeruzalém

Poznámky pod čarou

  1. oddělená místa, protože Bůh je jiný než my