Štítek: Sedm hvězd

Sedm klasických planet, angelologie, cykly v dějinách, vládci času, teritoriální duchové, duchové nad národy a jejich charakter. Sedm vzorů, které se všude opakují. Základní zdroj: Emil Páleš (sophia.sk).
 
Tento přístup nelegitimizuje astrologii (snahu komunikovat s „bohy“ reprezentovanými hvězdami), ale zkoumá Boží správu časů – Bůh ustanovil Boží syny, aby vládli nad národy, zeměmi a časovými obdobími a bude je soudit (Žalm 82).

Stoicheion – živly, elementy

Stoicheia / Stoicheion – Strongovo číslo G4747 ČSP: prvky / principy / základní nauky / základní živly (např. 🜃); v mimokř. nábož. učeních: elementární duchové / nadpřirozené síly / souhvězdí. Gal 4:3

7 církví a číslo 7 ve Zjevení

7 církví – interpretace podle 7 „planet“ Interpretace Zj 1–3 podle Angelologie. Pořadí měst odpovídá geografické pozici měst tak, aby bylo možno listy doručit. Z hlediska sedmi planet pořadí neodpovídá ničemu

Socha z Nabukadnesarova snu

Nabukadnesarův sen: Dn 2:27–47 – můj výklad podle Angelologie. On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Dn 2:21 Materiály jsou seřazeny

Stvoření

Den Z textu Den v týdnu 1. ☾ Na počátku stvořil; pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou; vznášel nad vodami; světlo; jeden den. ☉ 2. ♃ klenba – nebesa ☾

Konec doby bronzové ve středomoří

72letý cyklus: Mars od 1179 př. Kr. 354letý cyklus: Samael 1309–955 př. Kr. (předchozím byl Rafael – obchod) Železo je marsický kov. Konec epochy způsobily mj. mořské národy (mj. Pelištejci), ale spíše komplexněji: „perfect