Štítek: Sedm hvězd

Sedm klasických planet, angelologie, cykly v dějinách, vládci času, teritoriální duchové, duchové nad národy a jejich charakter. Sedm vzorů, které se všude opakují. Základní zdroj: Emil Páleš (sophia.sk).
 
Tento přístup nelegitimizuje astrologii (snahu komunikovat s „bohy“ reprezentovanými hvězdami), ale zkoumá Boží správu časů – Bůh ustanovil Boží syny, aby vládli nad národy, zeměmi a časovými obdobími a bude je soudit (Žalm 82).

Sedm očí – logo tohoto webu

Znak ꙮ je kuriózní varianta znaku „o“ v cyrilici. Představuje sedm očí. Vyskytuje se pouze v jedné frázi v církevní slovanštině: серафими многоꙮчитїи (mnohoocí serafové). Je to znak v Unicode.

Stoicheion – živly, elementy

Stoicheia / Stoicheion – Strongovo číslo G4747 ČSP: prvky / principy / základní nauky / základní živly (např. 🜃); v mimokř. nábož. učeních: elementární duchové / nadpřirozené síly / souhvězdí.

Sedm hvězd a angelologie dějin

History does not repeat itself, but it often rhymes. Mark Twain (?) Tento a související články se týkají sedmi základních principů, které je možno nazývat například základní (elementární)..., charaktery, živly,

7 církví a číslo 7 ve Zjevení

7 církví – interpretace podle 7 „planet“ Interpretace Zj 1–3 podle Angelologie dějin. Pořadí měst odpovídá geografické pozici měst tak, aby bylo možno listy doručit. Z hlediska sedmi planet pořadí neodpovídá ničemu

Socha z Nebukadnesarova snu

Nebukadnesarův sen: Dn 2:27–47 – můj výklad podle Sedmi hvězd. On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Dn 2:21 Materiály jsou

Stvoření

Bible nám neříká jak a kdy Bůh tvořil svět. V Bibli je více zpráv o stvoření, které by nikdo nepovažoval za přírodovědecké: Ž 104:1nn – nemluví, jedná; pilíře v praoceánu Ž

Konec doby bronzové ve středomoří

72letý cyklus: Mars od 1179 př. Kr. 354letý cyklus: Samael 1309–955 př. Kr. (předchozím byl Rafael – obchod) Železo je marsický kov. Konec epochy způsobily mj. mořské národy (mj. Pelištejci),