Tag: Sedm hvězd

Sedm klasických planet, angelologie, cykly v dějinách, vládci času, teritoriální duchové, duchové nad národy a jejich charakter. Sedm vzorů, které se všude opakují. Základní zdroj: Emil Páleš (sophia.sk).

Tento přístup nelegitimizuje astrologii (snahu komunikovat s „bohy“ reprezentovanými hvězdami), ale zkoumá Boží správu časů – Bůh ustanovil Boží syny, aby vládli nad národy, zeměmi a časovými obdobími a bude je soudit (Žalm 82).

Socha z Nabukadnesarova snu

Nabukadnesarův sen: Dn 2:27–47 – můj výklad podle Angelologie. On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Dn 2:21 Materiály jsou seřazeny

Stvoření

Den Z textu Den v týdnu 1. ☾ Na počátku stvořil; pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou; vznášel nad vodami; světlo; jeden den. ☉ 2. ♃ klenba – nebesa ☾