Archiv pro štítek: Bible

Reading Romans with Eastern Eyes

Kniha: JACKSON WU, 2019. Reading Romans with Eastern Eyes: Honor and Shame in Paul’s Message and Mission. Downers Grove, Illinois: IVP Academic. ISBN 978-0-8308-5223-9.
rozhovor s autorem.

Hřích není zločin, ale zneuctění Boha. Ježíš bezectně zemřel, ale vzkříšením si zasloužil čest a my ji od něj můžeme přijmout – je však přisouzená nám zvenčí (východní pojetí), nikoliv na základě vypracování (evropské pojetí).

Pojmy jako sláva, čest.

Jiné stránky: Discovering Jesus thru Asian eyes

Jak to využít pro misii: Honor Restored

7 církví

Srovnání s Angelologií Pořadí neodpovídá ničemu známému – čas konce je v Boží ruce. Sbor Anděl Zdůvodnění Rok 72 Efez Zachariel Skutky, námaha, vytrvalost.Vyzkoušel falešné apoštoly. Opustil první lásku.Pohnu svícnem z jeho místa.Strom

Chrám v čase, prostoru a lidech

Doména Nesvaté Svaté Svaté Prostor Země určené národům Eden, Boží hora, Jeruzalém, Zaslíbená země, Chrám Nebeský Jeruzalém Lidé Národy Izrael Církev, Království Boží Čas Veškerý čas v úsecích vyhrazených jeho strážcům

Dva bohové?

Slovo (i ve starém zákoně), anděl, jméno, jako syn člověka (Dn), Židé to tak měli a změnili to až v křesťanské epoše https://www.youtube.com/watch?v=CUkhWBKCuXc

Had na poušti

Podobné vyléčí problém: Jákobovy pruty v napajedle -->Hospodin přivedl hady a stejně tak je to on, kdo je může odvolat (Hadi – had : Hospodin – Hospodin)S Ježíšem je to podobné.Nemá

Kdo je nyní zdržuje

Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat.

Textové tradice NZ

Westcott and Hort, Nestle-Aland

Pravoslavné a reformační překlady, hnutí KJV only.

  • MSH (odkaz výše) doporučuje Maurice A. Robinson, který obhajuje byzantskou tradici, ale je to vědec.
  • cituje dokument, kde se tvrdí: The ante-Nicene fathers unambiguously cited every text type except the Byzantine.
    Jinde: The hot, dry climate of Egypt is more conducive to the preservation of manuscripts for a longer period of time that Asia Minor

Byzantská × Alexandrijská rodina rukopisů:

Socha z Nabukadnesarova snu

Nabukadnesarův sen: Dn 2:27–47 – můj výklad podle Angelologie Zlato (Slunce) začátek 747 př. Kr. Nabu Nasir – začátek platónského měsíce (Beran) Za dva roky nastoupil Tiglatpilesar III. – zakladatel

Mother fucker

Motivace: převést na sebe dědictví (mít vlastní potomstvo byl i hřích synů Božích v Gn 6) Chám: incest s vlastní matkou (vidět nahotu je jako odhalit nahotu, jak se mluví o incestu

Dan

Takový temný izraelský kmen: opustili přidělenou zemi a přesunuli se pod Chermón (Bášan) svatyně v Danu (pod Chermónem) 1. syn ženiny (právo × protipráví) město Ekrón (Bál Zebůl) není mezi 144 000 ve

Bloodmoon

Kobani Válka v Gaze 4. zatmění před tím: nepokoje na chrámové hoře Kundúz (300 000 obyv.) – dobytí Talibanem (největší úspěhc od 2001), druhý den protiofenzíva s pomocí USA příměří Hizbaláh, Asad, sekulární opozice

Podivný rituál

Jíst Boha. Proč tak divný rituál. Demonstrujeme tím tu šílenost, že se Bůh stal člověkem, součástí vlastního stvoření. To je něco tak šíleného, že to démoni nemohou ani vyslovit: Milovaní,