Štítek: Bible

Zjevení Janovo jako závěť

Zjevení je z literárního hlediska závětí. Ta v antice obsahovala morální rady, sedm pečetí, určení dědice, svědectví i odměnu. Ježíš je svědek, vykonavatel i dědic.

Rada bohů

Bůh je „rodinný typ“ a rozhodl se spravovat vše spolu se svou rodinou. Byli to synové Boží či svatí ve SZ (např. úvodní scéna knihy Job).  Jejich místo máme doplnit my, vždyť o nás se píše v NZ jako o synech Božích a svatých. ꙮ Michael S. Heiser

Chrám v prostoru, čase a lidech

Bůh rozdělil čas, prostor a lidstvo a svěřil to jiným. Co si nechal, to je svaté. Nebeské objekty rozdělují čas (např. sluneční hodiny) i prostor (světové strany) a reprezen­tují (nebeské)

Čest a hanba v Bibli a v současných kulturách

Hřích není zločin, ale zneuctění Boha. Ježíš bezectně zemřel, ale vzkříšením si zasloužil čest, a my ji od něj můžeme přijmout – je však nám přisouzena zvenčí (východní pojetí), niko­liv na základě vypracování (evropské pojetí).

Danielových 70 sedmiletí

Výklad na základě struktury textu. Opakované naplnění lhůt. Částečný preterismus. Naplnění na Makabejcích, Vespasianovi i Ježíši. Čísla, letopočty, chiasmy …

Vier banners die dagcyclus tonen

Čas 🕖

‚Hněvejte se, a nehřešte‘; slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo Ďáblu. Ef 4:26n Saul se velice rozzlobil a nelíbilo se mu to. … Od onoho dne Saul hleděl na

Boží dvojice?

Analogie ke dvojicím otec-syn (např. El a Baal). Slovo, anděl, jméno, sláva, syn člověka – Židé to tak měli, a změnili to až v křesťanské epoše. Základní zdroj: Segal (1977): Two powers in heaven: Early rabbinic reports about Christianity

Izrael

Co znamená „celý Izrael bude spasen“? Ztracené kmeny. Dispenzacionalismus. Je třeba se na Izrael tolik soustředit?

Stoicheion – živly, elementy

Stoicheia / Stoicheion – Strongovo číslo G4747 ČSP: prvky / principy / základní nauky / základ­ní živly (např. 🜃); v mimokř. nábož. učeních: elementární duchové / nadpřirozené síly / souhvězdí.

Kdo je tedy Izrael?

Vyvolení ≠ spasení – protože konečné spasení záleží na víře (tj. věrnosti). Ale vyvolení jsou součástí rodiny. Andělu sboru ve Filadelfii napiš: ... Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty,

Prorocké lhůty v Bibli

360 360denní rok dříve používaly mnohé kultury. Je to mj. blízko průměru lunárního a solárního roku (wiki). – Podobně délka Juliánského roku (365,25 dní) je mezi délkou tropického a siderického

Socha z Nebukadnesarova snu

Nebukadnesarův sen: Dn 2:27–47 – můj výklad podle Sedmi hvězd. On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Dn 2:21 Materiály jsou