Štítek: Chiasmus

Literární struktura Bible: paralelismus, chiasmus (reverse parallelism) atd.

Nelegitimní spojení

Zajímavý argument v otázkách pramenů knihy Genesis uvádí Bruce Waltke: Prvních jedenáct kapitol lze rozdělit v následujícím stylu:... (tabulka níže) ...Tato tzv. alternující struktura (v kapitolách 6–11 se v tomtéž