Štítek: Chrám a kosmologie

Chrám v prostoru, čase a lidech

Bůh rozdělil čas, prostor a lidstvo a svěřil to jiným. Co si nechal, to je svaté.

Nebeské objekty rozdělují čas (např. sluneční hodiny) i prostor (světové strany) a reprezen­tují (nebeské) bytosti.1

Zodiak a cherubové

12 kmenů Izraele, 12 apoštolů, 24 starců. Z nebes bojovaly hvězdy ze svých drah. Ezechielovo vidění. Znamení na nebi.

Biblická kosmologie

Představa světa ve starověku. Jsou tři nebe, nebo jich je sedm? Co je nejzazší sever? Proč se Ezechi­e­lovi Bůh ukázal jako chlap na voze. Chrám. Samá voda. Kosmická geografie, cosmic