Štítek: Chrám

Myšleno obecněji.

Chrám v prostoru, čase a lidech

Bůh rozdělil čas, prostor a lidstvo a svěřil to jiným. Co si nechal, to je svaté. Nebeské objekty rozdělují čas (např. sluneční hodiny) i prostor (světové strany) a reprezentují (nebeské)

Biblická kosmologie

Kosmická geografie, cosmic geography nebe (atmosféra, nebeští ptáci) nebe (ponebesí, 7 planet) ☾ – variabilita barvy, velikosti, tvaru i postavení (Metonův cyklus); rozhraní pozemské a nebeské mechaniky. ☿ – jitřenka, večernice;