Archiv pro štítek: Informační zdroje

Obsah tohoto webu je do značné míry založen na zdrojích odkazovaných vpravo v zápatí – „audio (podcasty)“ a „video“ či v menu nahoře. Zde jsou další zdroje:

Audiobible

Jediná nahrávka celé Bible je Posloucháme Bibli (amatérská nahrávka Bible 21). Oficiální zvukové nahrávky českých Nových zákonů (NZ) zdarma jsou pro Český studijní překlad a Bibli 21. Ekumenický překlad (NZ)

Studijní on-line bible

Možná znáte zdarma dostupné počítačové programy pro studium Bible, jako jsou Davar, SWORD či Theophilos a obdobné aplikace pro mobilní telefony Logos Bible (obsahuje výkladové poznámky Faithlife Study Bible) či

Národy – převzaté zdroje

Máme 45 tisíc zahraničních studentů na VŠ. Proč tolik? Globální metropole Praha (ruskojazyční na pražském Jihozápadním městě) 57 městských částí, 170 tisíc cizinců. Kde žijí expati v Praze? Facebook „Bůh národů“

Společnost a politika: Informační zdroje

Celá média Zajímavý pořad: například „Redaktoři ČT vedou svatou válku za správnou věc“„U nás je státní zástupce nedotknutelná osoba“ Z Na prahu zmien doporučuji: Michal Semín Libor Michálek (blog) Samostatné