Štítek: Jazyky

Slovník biblických pojmů

„Hebrejština“ Moderní čeština Naděje Perspektiva Jméno Identita Srdce Mysl, nitro Ledviny Emoce, rozhodování Játra Negativní emoce Hlava Vedoucí Den Čas Má duše Já Můj pán. Tvůj služebník – Zdvořilostní vyjádření

Neomarxismus

Vhodnější označení: Nová levice, sociální marxismus, progresivismus (pokrokářství), sociální progresivismus, liberalismus v novém posunutém slova smyslu. Komické označení: jakobínský trockismus podporovaný miliardáři Klíčová slova: Frankfurtská škola, gender, zideologizování konceptu lidských práv,