Archiv pro štítek: Misie

… k tomu má celý tento web směřovat

Reading Romans with Eastern Eyes

Kniha: JACKSON WU, 2019. Reading Romans with Eastern Eyes: Honor and Shame in Paul’s Message and Mission. Downers Grove, Illinois: IVP Academic. ISBN 978-0-8308-5223-9.
rozhovor s autorem.

Hřích není zločin, ale zneuctění Boha. Ježíš bezectně zemřel, ale vzkříšením si zasloužil čest a my ji od něj můžeme přijmout – je však přisouzená nám zvenčí (východní pojetí), nikoliv na základě vypracování (evropské pojetí).

Pojmy jako sláva, čest.

Jiné stránky: Discovering Jesus thru Asian eyes

Jak to využít pro misii: Honor Restored

Kdo je nyní zdržuje

Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat.

Misie mezi cizinci

mp3 tohoto videa Příliv muslimů je příležitostí pro misii. Evangelium se přece šířilo, když se učedníci rozutekli z Jeruzaléma. 57 městských částí, 170 tisíc cizinců. Kde žijí expati v Praze? Rodina odvedle