Archiv pro štítek: Národy

Arabové

Z Abrahama Ismael Ezau Ketura V Iz 60 jsou uvedeni synové Ketury i Ismaela. Abraham si pak znovu vzal ženu; jmenovala se Ketúra. A porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a

Indoevropané

Listen to Ariadnina niť 70 - 2018-01-19 Ukrajina, Indoeurópania a rasistická matematika II. bySlobodný Vysielač on hearthis.at Európa – dcera týrského krále stejně jako Jezábel

Dan

Takový temný izraelský kmen: opustili přidělenou zemi a přesunuli se pod Chermón (Bášan) svatyně v Danu (pod Chermónem) 1. syn ženiny (právo × protipráví) město Ekrón (Bál Zebůl) není mezi 144 000 ve

Němci

Naplňují boží příkaz a naplňují zemi. Češi a Němci (kreativní a řádní). Drang nach Osten (název s negativními konotacemi) jako misijní strategie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostsiedlung Role v evangelikalismu v Rusku (Stundisten). Jiný styl kolonizace: Není

Misie mezi cizinci

mp3 tohoto videa Příliv muslimů je příležitostí pro misii. Evangelium se přece šířilo, když se učedníci rozutekli z Jeruzaléma. 57 městských částí, 170 tisíc cizinců. Kde žijí expati v Praze? Rodina odvedle