Tag: Neomarxismus

Ideologie usilující o rovnost. Využívá menšiny proti většině.

S vyprázdněním všeho křesťanského se nám rodí nové náboženství. Představa patriarchálního Boha Otce a Jeho Syna je překonaným a ahistorickým artefaktem šovinistického křesťanství. Gaya [čti Geja] je hermafroditní bohyní, je

Dialektika

Práce s protiklady (povrchní souvislosti): Hegel (dialektika), Marx (třídní boj), neomarxismus, Machiavelli, Palpatine, USA – vytvoří problém a nabídnou řešení. Psychologie démonů: Vědí, že jsou odsouzeni a tak chtějí, abychom to

Neomarxismus

Klíčová slova: Nová levice, Frankfurtská škola, sociální marxismus, gender, zideologizování konceptu lidských práv, progresivismus (pokrokářství), sexuální menšiny, liberalismus v novém posunutém slova smyslu, sociální inženýrství. Co utváří názory světa kolem nás?