Archiv pro štítek: Neomarxismus

Ideologie usilující o rovnost. Využívá menšiny proti většině.

S vyprázdněním všeho křesťanského se nám rodí nové náboženství. Představa patriarchálního Boha Otce a Jeho Syna je překonaným a ahistorickým artefaktem šovinistického křesťanství. Gaya [čti Geja] je hermafroditní bohyní, je

Neomarxismus

Klíčová slova: Nová levice, Frankfurtská škola, sociální marxismus, gender, zideologizování konceptu lidských práv, progresivismus (pokrokářství), sexuální menšiny, liberalismus v novém posunutém slova smyslu, sociální inženýrství. Co utváří názory světa kolem nás?