Štítek: Neomarxismus

Ideologie usilující o rovnost. Využívá menšiny proti většině.

Neomarxismus

Vhodnější označení: Nová levice, sociální marxismus, progresivismus (pokrokářství), sociální progresivismus, liberalismus v novém posunutém slova smyslu, jakobínský trockismus podporovaný miliardáři. Klíčová slova: Frankfurtská škola, gender, zideologizování konceptu lidských práv, sexuální menšiny,