Štítek: Neomarxismus

Ideologie usilující o rovnost. Využívá menšiny proti většině.

Neomarxismus

Vhodnější označení: Nová levice, sociální marxismus, progresivismus (pokrokářství), sociální progresivismus, liberalismus v novém posunutém slova smyslu. Komické označení: jakobínský trockismus podporovaný miliardáři Klíčová slova: Frankfurtská škola, gender, ideologizace konceptu lidských práv,