Disociativní poruchy

Hosté M. Heisera zdůrazňují: Ne vyhánět démony, ale pomoci jim pochopit úkol lidstva: nahradit mocnosti, což je aplikace divine council. .. a navazující díly U Duvala říkají: Co nelze uzdravit,