Štítek: Země

Samotný střed Sofie

Když jsme jeli v roce 2015 dodávkou zpět z misie v Istanbulu, viděli jsme sochu „sv.“ Sofie v samotném centru bulharské metropole. Řekli jsme si, že ji pomažeme olejem, ale

Duchovní mocnosti nad Prahou

Toto je můj výcuc z materiálů, ke kterým jsem se dostal Na podzim roku 1996 jsme se skupinou přímluvců prožili zvláštní Boží vedení v modlitbách za Prahu. Bůh nám ukázal,

Biblická kosmologie

Kosmická geografie, cosmic geography nebe (atmosféra, nebeští ptáci) nebe (ponebesí, 7 planet) ☾ – variabilita barvy, velikosti, tvaru i postavení (Metonův cyklus); rozhraní pozemské a nebeské mechaniky. ☿ – jitřenka, večernice;