Štítek: Znamení na nebi

„Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách, a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře“. L 21:25

Datum Vánoc 🎄

Podle MSH se Ježíš narodil 11. září 3 př. n. l. (1. tišri – Roš Hašana, Noeho narozeniny, výročí korunovace Davida; přesně 2003 let před ✈ ▌▌) – to souvisí se

I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let.

Gn 1:14

Znamení na nebi