chiasmus
= symetrická literární struktura (syntaktický paralelismus) – např. A-B-C-B-A. Příklad chiasmu (po kliknutí).