Slunce
Michael
Neděle, zlato, dospělost, stonek, demokracie, Belle Époque.
Moudrost, mravní indiferentnost.
Filadelfia, čtvrtý stvořitelský den.
Hora vzdělání, Perizejci.