Měsíc
Gabriel
Pondělí, stříbro, bílá, dětství, klíčení, dynastie, baroko.
Čistota, lenost.
Smyrna, první stvořitelský den.
Hora rodiny, Kenaánci.