Merkur
Rafael
Středa, rtuť, zelená, školní věk, list, meritokracie, osvícenectví.
Vynalézavost, lakomství, lest.
Laodicea, třetí stvořitelský den.
Hora médií, Girgašejci.