Venuše
Anael
Pátek, měď, pestrobarevnost, puberta, květ, revoluce, romantismus.
Láska, rozkoš.
Thyatira, pátý stvořitelský den.
Hora umění, Chivejci.