Saturn
Orifiel
Sobota, olovo, černá, stáří, monarchie, věk absolutismu.
Věrnost, závist.
Sardy, sedmý stvořitelský den.
Hora církve (religion), Jebúsejci.