Dědictví Karla IV. a chrám uprostřed času

Karel IV. jako král David. Praha jako Jeruzalém. Basilejská kompaktáta a smíření. Identita české církve. Bílá hora jako pád Samaří. Král a kněz. Nový den. David Flynn, Jonathan Cahn.