Měl jsem na začátku. Není dále dostupné (na wordpress.org ani na webu vývojáře).
https://wordpress.org/support/theme/metro-pirate/