Zdeněk Papoušek (zdroj: dnes již neexistující web)
Anna Šabatová (uprostřed), Zdeněk Papoušek

Zdeněk Papoušek podporuje Annu Šabatovou