Původní zdroj (anglicky)

Zdroj (v angličtině): Lana Vawser – prorocké slovo z 24. května 2023

Nedávno jsem slyšela, jak Pán říká: „Věci se stanou zcela novými! Je NOVÝ DEN“ a když to řekl, okamžitě jsem viděla proces „smrti“, kterým MNOHO lidí procházelo v posledních několika letech.

Viděla jsem, jak mnozí kráčejí po cestách, na kterých měli pocit, že sledují, jak jejich vize umírá. Sledovali, jak umírají jejich naděje. Sledovali, jak umírají věci, kterým věřili. Viděla jsem, jak se mnozí dívali sami na sebe a cítili, že zemřela velká část toho, „kým jsou“. Den se stal temnějším a pro mnohé se i jejich tajné místo s Pánem změnilo z proudící hojnosti a překypu­jícího zjevení a hlubokého občerstvení v ticho.

Viděla jsem mnohé, kteří měli pocit, že byli náhle uvrženi do období pouště. Viděla jsem mnoho zmatených tváří, které se rozhlížely kolem sebe a přemýšlely, co udělaly špatně, co se stalo. Věci se hýbaly a najednou se zastavily. Od nadšení z vize, kterou Bůh vyslovil, k chaosu, nátlaku a intenziv­ního odporu, který zasáhl právě ty oblasti a vizi, které jim Bůh dal.

Pozorovala jsem, jak mnozí byli na tomto místě už dlouho, ale jejich srdce věřila: „Bude to lepší, brzy vyjdu ven.“ A pak to najednou bylo ještě těžší. Tlak se zvětšoval. Bylo znát, že „proces umírání“ je stále intenzivnější.

Tato vize se pak začala zrychlovat, jako když přetáčíte film, a věci se děly velmi rychle.

Když jsem se zeptala Pána, co říká, slyšela jsem, jak znovu říká: „Věci se brzy stanou zcela NOVÝMI! JE NOVÝ DEN.“

Pán mi pak začal ukazovat, že mnozí měli pocit, že proces umírání (Jan 12,24)1 byl dlouhý a byl jedním z nejtěžších a nejtemnějších období, kterým prošli, ale Pán prohlašoval, že nastal NOVÝ DEN, který bude svědkem náhlého zrychlení vpřed do Jeho vize a Jeho plánů.

Sledovala jsem, kde mnozí měli pocit, že vize zemřely, ale TEĎ nastal vzkříšený život. Pán nejenže přiváděl tyto vize, které jim dal, zpět k životu, ale že na křídlech a větru Ducha Svatého jako nikdy předtím uvidí mocné urychlení, které nemá obdoby.

Pak jsem slyšela Pána říci: „Přišla smrt a TEĎ PŘICHÁZÍ TO NOVÉ!!! Nastal čas pro ZCELA NOVÉ. Prošli jste procesem umírání, TEĎ vás přivádím zpět k rýsovacímu prknu, abyste se Mnou budovali NOVÉ jako nikdy předtím. Přidávám další. Roztahuji stanové kolíky, provádím změny, posouvám věci, měním tvar věcí, abych přidal VÍCE RŮSTU!!! To, co buduješ a k čemu jsi pozván, abys se Mnou budoval a byl průkopníkem, tě nyní postaví do pozice, kdy budeš svědkem největšího hnutí Mého Ducha, jaké jsi kdy viděl.“

„Myslel sis, že je po všem. Myslel sis, že vize skončila a je pryč. Mysleli jste si, že Má slova padla na zem, ale NE, Já jsem si připravoval prostor pro PŘÍBĚH. Dělal jsem ti prostor, abys ZRODIL to, co jsi nikdy předtím nezrodil, a aby ses posunul na dosud nevídané cesty budování se Mnou. Nyní se pohybu­jete na místech, kde jste se nikdy předtím nepohybovali. Nyní se Mnou kráčíte po cestách, po kterých se dosud nikdo nevydal.“

„Můj oheň na vás právě teď dopadá, aby vás oživil, resuscitoval, uzdravil, vysvobodil, znovu naplnil a nově pokřtil ohněm Mé lásky a ohněm Mé přítomnosti. Mluvím k vám: „Znovu se postavte na nohy.“

„Pečlivě střežte vizi, střežte větší vizi, kterou nyní uvolňuji. Jděte se Mnou při stavbě pomalu a pozorně naslouchejte Mým specifikacím a stavebním pokynům, protože je to úplně jiné než to, jak jste se Mnou stavěli dříve, ale ta radost z vidění Mé přítomnosti, Mé hojnosti, překypění a přízně, ta vám vyrazí dech. Toto jsou dny bázně a úžasu!“

„Buďte moudří v tom, koho zvete do vize. Nech se vést Mým Duchem a sleduj, jak budu i nadále přitahovat tvoji partu (tribe) a zvětšovat partu (tribe) kolem tebe, abyste běželi s vizí, kterou jsem ti dal. Někteří nebudou moci jít na cestu s vámi, ale Já přivádím další, aby s vámi běželi po těchto nových místech a nových cestách. Nebojte se stavět mimo hranice (out of the box), protože přesně tam vás vedu. Budete mít zaopatření, které nemá obdoby. Uvidíte, že dojde k mocnému přesunu bohatství, které bude budovat Mé království a postaví vás do pozice, kdy se budete moci rozlévat ve štědrosti jako nikdy předtím. Poskytuji VŠECHNO, co potřebujete pro NOVÉ, které buduji. Poskytuji VÍC NEŽ DOST pro netradiční a průkopnický úkol, který pro vás mám. Uvidíte, že vám bude dána půda a více půdy. Uvidíte, jak velbloudi přicházejí a nesou hojnost. Uvidíte, jak se nadpřirozeně postarám o uskutečnění vize, kterou vám pro tuto hodinu dávám. Odpočívejte a důvěřujte Mi, neboť vás přivádím k růstu, abyste viděli, jak Mé plány, Mé záměry a Má vize vzkvétají v zemi. Dívejte se a uvidíte, jak skrze tyto průkopnické cesty, po kterých vás vedu, přitáhnu nebývalým způsobem úrodu.“

Slyšela jsem také Pána říci:

„Tvé děti jdou s tebou“ a znovu mě obklopil tak silný pocit Božího jednání právě teď mezi dětmi, jejich zásadní role v tom, co Bůh dělá, a Jeho srdce pro RODINU. Znovu mi to připomnělo jednu z věcí, kterou mi Pán řekl před mnoha lety ohledně této nové éry: „Dávejte pozor na děti, protože v nové éře dojde k nebývalému hnutí mého Ducha skrze děti a mládež.“

„Věci se stanou ZCELA NOVÝMI!!! Uvolňuji Svůj šalom do míst, kam přišel chaos, uvolňuji celistvost a uzdravení do rozbitých míst. Zcela proměňuji věci. Je nový den!!! Je čas, abys vstoupil do nových věcí, které činím, a tvé srdce už nebude truchlit a naříkat, ale bude se radovat a vyvyšovat Mě v bázni a údivu nad tím, co dělám a budu dělat.“

Původní zdroj (anglicky)

Prorocké slovo pro průkopníky (z téhož zdroje): I HEARD THE LORD SAY, “MY PIONEERS, MY FORERUNNERS, WHERE YOU HAVE BARELY SURVIVED, NOW YOU WILL THRIVE.”

Poznámky

  1. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemře-li však, přináší mnohý užitek.