V tomto Google dokumentu jsem si uspořádal myšlenky ohledně toho, co se děje v těle při půstu: O tom, jak může být dobrovolné hladovění zdravotně prospěšné, ale i nebezpečné.

Text neobsahuje více, než lze nalézt v dostupné literatuře a na stránkách Libora Diviše.

Další informace o zdravé (tj. přirozené) stravě bez ideologického nánosu najdete na Margit.cz.

Zajímavá souvislost – prvním přikázáním bylo: postit se (stvoření ženy a tudíž „Ploďte a množte se“ bylo v dané kapitole až po tom):

A Hospodin Bůh člověku přikázal: Ze všeho stromoví zahrady směle jez, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez.

Gn 2:16n