Štítek: Pro začátečníky

Výběr článků, které by neměly být příliš matoucí. Jsou to jen nástřely, které však často obsahují užitečné zdroje a podněty.

Angels of Revolution

Divadelní hra o nejneslavnějším převratu věků – biblické fantasy drama s prvky komedie … a se spoustou ďábel­ských lží. Proč Bůh dopouští zlo? Proč je lež tak lákavá? ꙮ Satan, Hitler, Goebbels.

Rada bohů

Bůh je „rodinný typ“ a rozhodl se spravovat vše spolu se svou rodinou. Byli to synové Boží či svatí ve SZ (např. úvodní scéna knihy Job).  Jejich místo máme doplnit my, vždyť o nás se píše v NZ jako o synech Božích a svatých. ꙮ Michael S. Heiser

Když satan žaluje,
na černo vše maluje.

Když Duch Svatý usvědčuje,
taky říká: „Cesta tu je“.

Říkanka

Mrazivý humor

Ftipné video o „Coming out“: 👉 Další videa: Před pár lety by to byl film pro pamětníky o absurditách socialismu … a jak je to najednou aktuální...

Spasení je zadarmo,
ale bude tě stát úplně všechno.

Jiří Dohnal

Vier banners die dagcyclus tonen

Čas 🕖

‚Hněvejte se, a nehřešte‘; slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo Ďáblu. Ef 4:26n Saul se velice rozzlobil a nelíbilo se mu to. … Od onoho dne Saul hleděl na

Jak začít číst Bibli

Populární průvodce pro hledající bezbožníky ... tak tady je, co bys měl přečíst z Bible. Nejsoučasnější a nejčti­vější je překlad Slovo na cestu. Všechny kapitoly Bible jsou děleny na tzv.

Slovník biblických pojmů

„Hebrejština“ Moderní čeština Naděje Perspektiva Jméno Identita Srdce Mysl, nitro Ledviny Emoce, rozhodování Játra Negativní emoce Hlava Vedoucí Den Čas Má duše Já Můj pán. Tvůj služebník – Zdvořilostní vyjádření

Post-postmodernismus

en.wiki: … faith, trust, dialogue, performance, and sincerity can work to transcend postmodern irony. Postmodernism: anything goes. Od subjektivismu postmodernismu k pocitu, že patříme k sobě a máme o něco

Jonathan Cahn

Jonathan Cahn Appears On SkyWatch TV To Unlock Greatest Mystery Of Our Time. 16. 9. 2019 The Harbinger CAHN, Jonathan, 2012. The Harbinger: The Ancient Mystery that Holds the Secret

Datum Vánoc 🎄

Podle MSH se Ježíš narodil 11. září 3 př. n. l. (1. tišri – Roš Hašana, Noeho narozeniny, výročí koruno­vace Davida; přesně 2003 let před ✈⁠▌⁠▌) – to souvisí se Zj 12. Dávno

Další zdroje

Audio Zdroje mají někdy pochybnou kvalitu obsahu. The Mind Renewed Hosted by Dr. Julian Charles (UK) and dedicated to under­standing the world in which we live from a Christian worldview

Druhá šance?

Mohou být spaseni ti, kteří Ježíše nepřijali? Proto se diví, že s nimi neběháte do téhož proudu prosto­pášnosti, a urážejí vás. Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé

Krvavý rituál

Jíst Boha. Jíst ze stromu života. Demonstru­jeme tím tu šílenost, že se Bůh stal člověkem, součástí vlastního stvoření. To je něco tak šíleného, že to démoni ne­mo­hou ani vyslovit: Milovaní,