Štítek: Paralelismy

Literární struktura Bible: paralelismus, chiasmus (reverse parallelism) atd. Strukturu konkrétného oddílu si vygooglujte či použijte grafický nástroj pro vyznačení struktury biblického textu: biblearc.com

Danielových 70 sedmiletí

Výklad na základě struktury textu. Opakované naplnění lhůt. Částečný preterismus. Naplnění na Makabejcích, Vespasianovi i Ježíši. Čísla, letopočty, chiasmy …

Sedm hvězd a angelologie dějin

History does not repeat itself, but it often rhymes. Mark Twain (?) Tento a ꙮsouvisející články se týkají sedmi základních principů, které je možno nazývat například „typologie sedmi“, základní (elementární)...,

Nelegitimní spojení

Zajímavý argument v otázkách pramenů knihy Genesis uvádí Bruce Waltke: Prvních jede­náct kapitol lze roz­dělit v následujícím stylu: ... (tabulka níže) ... Tato tzv. alternující struktura (v kapitolách 6–11 se v

Stvoření

Bible nám neříká jak a kdy Bůh tvořil svět. V Bibli je více zpráv o stvoření, které by nikdo nepovažoval za přírodo­vědecké: Ž 104:1nn – nemluví, jedná; pilíře v praoceánu Ž 104:2nn Halíš