Rubrika: Společnost a politika

„Běda vám ... pokrytci, protože stavíte náhrobky proro­kům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: ‚Kdyby­chom žili ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na prolévání krve proroků podíl.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili. ...“ Mt 23:29–31

Post-postmodernismus

en.wiki: … faith, trust, dialogue, performance, and sincerity can work to transcend postmodern irony. Postmodernism: anything goes. Od subjektivismu postmodernismu k pocitu, že patříme k sobě a máme o něco

Zpověď lovce ekonomik

Opravdu dobrá kniha (i audiokniha) se souvislostmi. Kořenem všeho zlého je láska k penězům … 1 Tm 6:10 Jestliže půjčíš peníze mému lidu, chudému, který je s tebou, nebudeš vůči němu

Saul Alinsky

Saul Alinsky na Wikipedii (EN) Rules for Radicals "Power is not only what you have, but what the enemy thinks you have." Power is derived from 2 main sources – money

Richard von Coudenhove-Kalergi

Má četba článku na anglické Wikipedii. Byl míšenec mnoha národů. Vyrůstal v Poběžovicích na Šumavě. He became a Czechoslovak citizen in 1919 and then took French nationality from 1939 until

Jugoslávie

Dobře zdokumentovaný řetězec příčin, motivů, důsledků atd. Ante Pavelič, NDH, Jasenovac, Incident v Račaku, Humanitární bombardování. Brutální sadista „balkánské Osvětimi“ Vjekoslav Luburić. Vraždění říkal akt vlastenectví (Český Rozhlas: Portréty) ZIPFEL, Tomáš,

„Neomarxismus“ ☭

Vhodnější označení: Nová levice, sociální marxismus, progresivismus (pokrokářství), sociální progresivismus, sociální liberalismus, kulturní liberalismus, levicový liberalismus. Komické označení: jakobínský trockismus podporovaný miliardáři. Klíčová slova: Frankfurtská škola, ideologizace konceptu lidských práv,