Božská rada

Základní zdroj v češtině: Michael S. Heiser. 2018. NADPŘIROZENO: Co vlastně Bible učí o neviditelném světě a proč na tom záleží. Přeložila Kateřina Fridrichová. Originál: Supernatural: What the Bible Teaches About

72 či 70

Často se můžeme setkat v Bibli i jinde s čísly 70 a 72. Je to mimojiné počet Synů božích a proto i národů. Mohlo by to znamenat 72 = 70 národů +

Identita českého národa

Co Bůh vložil do českého národa aneb jací jsou Češi a jací nepřestanou nikdy být Kázání o identitě českého národa ze Silvestra 2010. Vychází z Bosovy knihy: více v samostatném článku. Zvukový

Socha z Nabukadnesarova snu

Nabukadnesarův sen: Dn 2:27–47 – můj výklad podle Angelologie Zlato (Slunce) začátek 747 př. Kr. Nabu Nasir – začátek platónského měsíce (Beran) Za dva roky nastoupil Tiglatpilesar III. – zakladatel

Áronské požehnání

Birkat kohanim (=Kněžské požehnání): Nu 6,24-26 Hospodin ti žehná a střeží Tě (soustředí se na tebe).Hospodin rozsvěcí svou tvář nad tebou (usmívá se na tebe) a omilostňuje tě.Nese Hospodin Tvář

Chrám v čase, prostoru a lidech

Doména Nesvaté Svaté Prostor Země určené národům Eden, Boží hora , Jeruzalém, Zaslíbená země, Chrám Nebeský Jeruzalém Lidé Národy Izrael Církev, Království Boží Čas Veškerý čas v úsecích vyhrazených jeho strážcům

Reading Romans with Eastern Eyes

Kniha: JACKSON WU, 2019. Reading Romans with Eastern Eyes: Honor and Shame in Paul’s Message and Mission. Downers Grove, Illinois: IVP Academic. ISBN 978-0-8308-5223-9.
rozhovor s autorem.

Hřích není zločin, ale zneuctění Boha. Ježíš bezectně zemřel, ale vzkříšením si zasloužil čest a my ji od něj můžeme přijmout – je však přisouzená nám zvenčí (východní pojetí), nikoliv na základě vypracování (evropské pojetí).

Pojmy jako sláva, čest.

Jiné stránky: Discovering Jesus thru Asian eyes

Jak to využít pro misii: Honor Restored

7 církví

Srovnání s Angelologií Pořadí neodpovídá ničemu známému – čas konce je v Boží ruce. Sbor Anděl Zdůvodnění Rok (72) Efez Zachariel Skutky, námaha, vytrvalost.Vyzkoušel falešné apoštoly. Opustil první lásku.Pohnu svícnem z jeho místa.Strom

Post-postmodernismus

en.wiki: ...faith, trust, dialogue, performance, and sincerity can work to transcend postmodern irony. Postmodernism: anything goes, Od subjektivismu postmodernismu k pocitu, že patříme k sobě a máme o něco usilovat (aktivismus). Theoria.cz

Jugoslávie

Dobře zdokumentovaný řetězec příčin, motivů, důsledků atd. Ante Pavelič, NDH, Jasenovac Zdroj Hnutí nezúčastněných zemí ZIPFEL, Tomáš, 1996. Německo a uznání suverenity Slovinska a Chorvatska. Mezinárodní vztahy. 31(2), 54–62. https://mv.iir.cz/article/view/1024 Incident

Arabové

Z Abrahama Ismael Ezau Ketura V Iz 60 jsou uvedeni synové Ketury i Ismaela. Abraham si pak znovu vzal ženu; jmenovala se Ketúra. A porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a

Datum Vánoc

Ježíš se narodil 11. září 3 př. n. l. (1. Tišri – Roš Hašana; přesně 2003 let od útoku na Dvojčata) – to souvisí se Zj 12. (Zdroj: MSH) Dávno před

Dva bohové?

Slovo (i ve starém zákoně), anděl, jméno, jako syn člověka (Dn), Židé to tak měli a změnili to až v křesťanské epoše https://www.youtube.com/watch?v=CUkhWBKCuXc

Indoevropané

Listen to Ariadnina niť 70 - 2018-01-19 Ukrajina, Indoeurópania a rasistická matematika II. bySlobodný Vysielač on hearthis.at Európa – dcera týrského krále stejně jako Jezábel