Angels of Revolution

Divadelní hra o nejneslavnějším převratu věků – biblické fantasy drama s prvky komedie … a se spoustou ďábel­ských lží. Proč Bůh dopouští zlo? Proč je lež tak lákavá? ꙮ Satan, Hitler, Goebbels.

Rada bohů

Bůh je „rodinný typ“ a rozhodl se spravovat vše spolu se svou rodinou. Byli to synové Boží či svatí ve SZ (např. úvodní scéna knihy Job).  Jejich místo máme doplnit my, vždyť o nás se píše v NZ jako o synech Božích a svatých. ꙮ Michael S. Heiser

Charakter národů

Každému národu dal Bůh konkrétní povahu. Němci jsou poslušní vládci, Američané jsou podnikaví vůdci, Slováci jsou laskaví pracanti, Afričané mají duchovní autoritu ... ꙮ Pieter Bos

Identita českého národa

Co Bůh vložil do českého národa aneb jací jsou Češi a jací nepřestanou nikdy být. Zvukový záznam v MP3. Povídání o identitě českého národa ze Silvestra 2010. Vychází z Bosovy

Musí se proroctví naplnit?

Saul svolal všechen lid k boji, aby sestoupil ke Keíle a oblehl Davida a jeho muže. Když se David dozvěděl, že Saul proti němu zamýšlí zlo, řekl knězi Ebjátarovi: „Přines

Zjevení Janovo jako závěť

Zjevení je z literárního hlediska závětí. Ta v antice obsahovala morální rady, sedm pečetí, určení dědice, svědectví i odměnu. Ježíš je svědek, vykona­vatel i dědic.

Stránky pro všechny křesťany, kteří se chtějí prakticky zapojit do misie, ale možná jenom trochu ;-)
Nabízím příležitosti, jak udělat první krok.

72 či 70

Často se můžeme setkat v Bibli i jinde s čísly 70 a 72. Sedmdesát je Božích synů a proto i národů. 72 = 70 národů + Bůh + Syn (Baal, Marduk, Zeus, … Izrael, Ježíš).

Miniskupinky

Miniskupinky (Life Transformation Groups): 2⁠–⁠3 lidé stejného pohlaví se schází k vyznávání hříchů. Čtou týdně přibližně 30 kapitol z Bible a modlí se za vybrané nevěřící ve svém okolí. Cílem je růst a proměna životů. ꙮ Neil Cole

Mladší nad staršího

Vyvolení druhorozeného je téma, které pro­chází celou Biblí. Následnictví v Bibli První byl psychouš, který zaplatil cenu. Dokonal to až nástupce: Firstborn: The Last Will Be First Hlavní bohové Kronos

Když satan žaluje,
na černo vše maluje.

Když Duch Svatý usvědčuje,
taky říká: „Cesta tu je“.

Říkanka

Misie: Fotky s příběhem

Inspirující fotogalerie: Symbolické obrázky Související článek: Misie v Řecku mezi uprchlíky Z výjezdů Související články: Misijní výjezd Balkán – leden 2016 a Misijní výjezd mezi Syrské a Irácké uprchlíky Arabské Teplice

Áronské požehnání

Hospodin ti žehná a soustředí se na tebe.
Hospodin se na tebe usmívá a dává ti milost.
Hospodin se ti přibližuje a zahrnuje tě pokojem.